MeVi2020-päivät siirretään järjestettäväksi Turussa 29.-30.1.2021

 

Vallitsevan koronavirustilanteen takia siirrämme huhtikuulle 2020 kaavaillut Median ja viestinnän tutkimuksen päivät järjestettäväksi Turussa 29.-30.1.2021. Näin haluamme rauhoittaa tilanteen niin työryhmien vetäjien, työryhmissä papereita esittävien kuin muidenkin konferenssivieraiden osalta. Tiedotamme konferenssin järjestelyistä tarkemmin lähitulevaisuudessa.

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry:n verkkovuosikokous ma 30.3.2020 klo 15

 

Koronavirukseen liittyvien toimenpiteiden takia tämänkertainen vuosikokous järjestetään yksinomaan verkossa. Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan sähköpostilla osoitteeseen mevi.sihteeri@gmail.comperjantaihin 27.3. mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään kutsu etäkokoukseen noin tunti ennen kokouksen alkua.

 

Kokousmateriaalit jaetaan yhdistyksen verkkosivujen (www.mediaviestinta.fi) kautta viikkoa ennen kokouspäivää. Tästä lähetetään erikseen viesti yhdistyksen jäsenille.

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– valitaan seuran puheenjohtaja toimikaudelle 2020

– valitaan seuran hallituksen muut jäsenet, vähintään 6 ja enintään 15

– valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä seuraavan toimikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan

– päätetään henkilö-ja yhteisöjäsenten jäsenmaksujen suuruudesta

– vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle

– vahvistetaan seuran talousarvio seuraavalle toimikaudelle

– käsitellään hallituksen toiminta-ja tilikertomus edelliseltä toimikaudelta

– päätetään tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä

– käsitellään muut hallituksen tai jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat

 

Lisäksi kokouksessa on tarkoitus keskustellamuun muassayhdistyksen kustantaman Media & viestintä -lehden painetun vuosikirjan tulevaisuudesta, Median ja viestinnän tutkimuksen päivistä 24.4. -25.4.2020 Turussa ja IAMCR-konferenssin siirtymisestä 12.7. -16.7.2020 Tampereelle.

 

Media-ja viestintätieteellinen seura Mevi ry:n hallitus

Uusi 25 000 euron palkinto suomenkielisen tieteellisen julkaisemisen tueksi

 

Helsingin Sanomain Säätiö on perustanut Tiedettä suomeksi -palkinnon, jolla säätiö haluaa tukea viestinnän alalla tehtävää suomenkielistä tieteellistä julkaisemista ja nostaa sen arvostusta. Palkinto voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle, kustantamolle tai muulle yhteisölle. Palkinnon myöntämisen edellytyksenä on, että palkittava taho on julkaissut viestinnän alaa koskevaa korkeatasoista tieteellistä kirjallisuutta suomeksi tai on muuten edistänyt alan suomenkielistä julkaisemista vuosina 2018–2019.

 

Joka toinen vuosi jaettavan palkinnon suuruus on 25 000 euroa. Palkinto voidaan jakaa korkeintaan kolmen saajan kesken. Palkinto myönnetään säätiölle 30.3.2020 mennessä tulleiden ehdotusten pohjalta. Palkintoehdokkaita voivat esittää sekä yksittäiset henkilöt että yhteisöt.

 

Voittajaehdokkaat julkistetaan Median ja viestinnän tutkimuksen päivillä Turussa 24.–25.4.2020. Palkinnon voittaja julkistetaan syyskuussa 2020 Helsingissä.

 

Lisätietoja ja ehdotukset palkittavista:
Yliasiamies Ulla Koski, puh. 040 73 11 507, ulla.koski@hssaatio.fi
tai Helsingin Sanomain Säätiö, PL 367, 00101 Helsinki

 

Uusi 25 000 euron palkinto suomenkielisen tieteellisen julkaisemisen tueksi

Mediakritiikin iltapäivä 11.2.2020 Tampereella

mkipjuliste2020

Media ja sukupolvien moninaisuus

 

Mediakritiikin iltapäivä kirjastotalo Metsossa (Lehmus-sali) tiistaina 11. helmikuuta kello 17.00–19.00


Milloin ja miksi ihmisen iästä tulee mediassa puheenaihe? Keskustelemassa ikääntyneiden mediasuhteita tutkinut Sanna Kivimäki COMETista, toimittaja Orna Ben Lulu nuorten media RAREsta, sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta tietokirjaileva vapaa toimittaja Tuija Siltamäki, opiskelija Tuomas Marenk Tampereen klassillisen lukion mediakritiikin iltapäivä -työryhmästä sekä Iita Kettunen Tampereen Entiset Nuoret -verkostosta. Keskusteluttajina toimivat tutkijat Mikko Hautakangas COMETista ja Auli Harju Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

 

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton, tervetuloa!

 

Mediakritiikin iltapäivä on osa valtakunnallista Mediataitoviikkoa, jota koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI). Viikon tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. Toteutamme tapahtuman yhteistyössä Mevi ry:n, Media & Viestintä -lehden sekä Tampereen kaupunginkirjaston kanssa. Vuoden 2020 tapahtuma järjestetään osana lukioyhteistyöhanketta Viestintä- ja mediatutkimuksen toisen asteen yhteys, jota rahoittaa C.V. Åkerlundin mediasäätiö.

Ensimmäinen Mediakritiikin iltapäivä 2018 pidettiin otsikolla Media ja vaikuttaminenVuonna 2019 keskusteltiin otsikolla Media ja tulevaisuus. Yhteenveto vuoden 2019 Mediakritiikin iltapäivän keskusteluista on luettavissa Media & Viestintä -blogissa.

 

Lisätietoja:
Satu Seppä, satu.seppa at tuni.fi, 040 190 4131
Mikko Hautakangas, mikko.hautakangas at tuni.fi, 040 190 1363

Media & viestintä 4/2019

kolme kantta 4_2019
Media & viestintä 4/2019 on nyt avoimesti luettavissa:

Linkki lehteen: https://journal.fi/mediaviestinta/issue/view/6068

 

Vuoden viimeisessä numerossa tarkastelun kohteena ovat Helsingin Sanomien kulttuurijournalismin muutos ja Ylen faktantarkistustoiminta. Päätoimittaja Laura Ahva pohtii pääkirjoituksessaan viestintätieteiden olemusta ja rajoja. Lisäksi esillä ovat Julkisen sanan neuvoston lausuma algoritmien käytöstä journalismissa ja uusi pohjoismainen tutkijaverkosto NordMedia Network (https://nordmedianetwork.org).

Suomalaisen mediatutkimuksen historia -sarjassa ollaan mediatutkimuksen yhteiskuntatieteellistymisen äärellä: Tarmo Malmberg tarkastelee Allardtin ja kumppaneiden Nuorison harrastukset ja yhteisön rakenne -tutkimusta vuodelta 1958. Numerossa julkaistiin myös marraskuussa Jyväskylän yliopistossa väitelleen Ville Mannisen lektio journalismin luotettavuudesta. Kirja-arvioissa esitellään syksyn uutuuskirjoja.

Jäsenkysely: Media & viestinnän vuosikirjan 2019 tilaaminen ja yhteystietojen päivitys

Mevi ry:n jäsenkirje 11/2019

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevin kustantamalla Media & viestintä -lehdellä kulkee lujaa! 40-vuotisjuhlavuottaan viettänyt lehti saavutti vuonna 2018 pitkäaikaisen tavoitteensa, kun lehden JUFO-tasoluokitus nostettiin tasolle II. Myös lehden lukijamäärät ovat rivakassa kasvussa: lehdessä julkaistuja artikkeleita ladattiin Journal.fi-palvelusta vuonna 2018 lähes 70 000 kertaa. Nämä artikkelilataukset eivät oletettavasti ole pelkästään akateemisen väen tekemiä, vaan lehden sisällöllä on selkeästi relevanssia myös tutkimus- ja koulutusmaailman ulkopuolella. Kiitokset uusille päätoimittajille Laura Ahvalle ja Jenni Mäenpäälle, toimitussihteeri Auli Harjulle, lehden toimituskunnalle sekä tietenkin myös heidän edeltäjilleen. Kiitokset myös koko Mevin jäsenistölle heidän jäsenmaksunsa kautta antamastaan tuesta Media & viestintä -lehdelle.

 

Digitaalinen siirtymä Journal.fi-palveluun on siis ollut onnistunut, ja jatkona sille Mevin vuosikokous päätti maaliskuussa 2019 kokeilusta, jossa Media & viestinnän painettu vuosikirja lähetetään automaattisesti enää kestotilaajille sekä kirjakauppa- ja irtomyyntiin. Kokeilulle on sekä taloudellisia että kestävään kehitykseen liittyviä motiiveja. Yhdistyksen jäsenille automaattisesti postitettava vuosikirja ei myöskään vastaa enää kaikkien jäsenten tarpeisiin, kun lehden artikkelit ja muu sisältö ovat jo saatavilla avoimesti verkossa. Jäsenille painettu vuosikirja toimitetaan vain, jos he ilmoittavat haluavansa sellaisen erikseen. Toivommekin, että kaikki tämän viestin saavat Mevin jäsenet täyttävät kyselyn, jossa tätä asiaa tiedustellaan. Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä linkistä:

 

Vuonna 2020 Mevin muu toiminta tiivistyy Median ja viestinnän tutkimuksen päiviin, jotka järjestetään Turussa 24.–25.4. Päivien teema on ”Tiedon politiikat”. Konferenssin järjestävät yhteistyössä Mevi, Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskus sekä mediatutkimuksen oppiaine. Mevi osallistuu myös seuraavan NordMedia-konferenssin (Islannissa kesällä 2021) suunnitteluun, kuten olemme tehneet aiempienkin konferenssien kohdalla, joista viimeisin järjestettiin Malmössä elokuussa 2019. 

 

Mevi on lisäksi mukana Tieteiden yössä Helsingissä 16.1.2020 Tieteiden talolla ja Mediakritiikin iltapäivässä Tampereella 11.2.2020 pääkirjasto Metsossa. Nämä ovat esimerkkejä tavoista pyrkiä popularisoimaan alamme tutkimusta ja lisäämään sen näkyvyyttä.

 

Mevissä on meneillään verkkosivuston uudistushanke, jossa sivujen rakennetta selkeytetään ja niistä tehdään myös aiempaa sopivammat mobiililaitteille. www.mediaviestinta.fi-sivustoa kehitetään lehden tiedotuskanavasta yleisemmäksi alustaksi, joka rakentuu kolmen tukijalan varaan: Mevi yhdistyksenä,  Media & viestintä -lehti ja Mevi-päivät. Hankkeen vetäjänä toimii Mevin tuore viestintävastaava Lauri Haapanen. Lisäksi Mevi on ottanut hoitaakseen median ja viestinnän tutkijoille suunnatun Viestsuomisähköpostilistan ylläpidon ja luonut Median- ja viestinnäntutkimus -nimisen Facebook-ryhmän aiheesta käytävälle yleiselle keskustelulle.

 

Mevin hallituksen puolesta,

Mikko Villi
Mevin puheenjohtaja

 

Tästä pääset tilaamaan Media & viestinnän uutiskirjeen

Median ja viestinnän tutkimuksen päivät 2020 Turussa

Median ja viestinnän tutkimuksen päivät järjestetään 24.-25.4.2020 Turussa. Konferenssin teema on ”Tiedon politiikat”. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Mevi ry, Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskus sekä mediatutkimuksen oppiaine. Konferenssin pääpuhujat sekä työryhmäkutsu julkistetaan syksyn 2019 aikana.

 

Lisätietoja:
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Elo kimmo.elo@utu.fi

Mevi ry:n sihteeri Anna Rantasila mevi.sihteeri@gmail.com

 

#MEVI2020

Kutsu vuosikokoukseen torstaina 28.3.2019 klo 14 Helsingissä

Hyvä Mevi ry:n jäsen,

Teidät on kutsuttu Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen Helsinkiin torstaina 28.3.2019 kello 14. Kokous järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa, osoitteessa Unioninkatu 37, huone 1055.

Vuosikokouksen esityslista ja muut materiaalit ovat tarkasteltavissa erillisessa Google Drive -kansiossa, jonne pääsette seuraamalla tätä linkkiä.

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– valitaan seuran puheenjohtaja toimikaudelle 2019
– valitaan seuran hallituksen muut jäsenet, vähintään 6 ja enintään 15
– valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavan toimikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan
– päätetään henkilöjäsenten ja yhteisöjäsenten jäsenmaksujen suuruudesta
– vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle
– vahvistetaan seuran talousarvio seuraavalle toimikaudelle
– käsitellään hallituksen toiminta- ja tilikertomus edelliseltä toimikaudelta
– päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
– käsitellään muut hallituksen tai jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat

 

Lisäksi kokouksessa on tarkoitus keskustella yhdistyksen kustantaman Media & viestintä -lehden painetun vuosikirjan tulevaisuudesta.

 

Tervetuloa!

Media ja tulevaisuus – Mediakritiikin iltapäivä kirjastotalo Metsossa Tampereella 5.2.2019 kello 16.00–19.30

Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET, Media- ja viestintätieteellisen seura Mevi ry, Media & viestintä -lehti, Tampereen kaupunginkirjasto ja Sammon keskuslukion viestintälinja järjestävät yhdessä Mediakritiikin iltapäivän Tampereen kirjastotalo Metson Lehmus-salissa tiistaina 5. helmikuuta kello 16.00–19.30.

Mediakritiikin iltapäivä on osa valtakunnallista Mediataitoviikkoa, jota koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI). Viikon tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton, joten rohkeasti mukaan keskustelemaan! Tulla ja mennä voi myös kesken tilaisuuden. Tervetuloa!

 

Ohjelma

Kello 16.00–17.30 DIGILOIKKA TUNTEMATTOMAAN?
Ohjaako somemaine tulevaisuuttamme? Mihin meistä kertyvää tietoa voidaan käyttää? Voiko julkista ja henkilökohtaista elämää enää erottaa?

Keskustelemassa kulttuurijournalisti Aleksis Salusjärvi, opiskelija Ville Syrjäkoski ja tutkija Minna Saariketo.

 

Tauko kello 17.30–18.00

 

Kello 18.00-19.30 KUINKA TULEVAISUUTTA KUVITELLAAN?
Kuka visioi tulevaisuutemme? Onko politiikka rikki ja poliitikot pilalla? Tahtoisitko sinä kansanedustajaksi?

Keskustelemassa toimittaja Anna Sirén, filosofi Pontus Purokuru ja tutkija Jari Väliverronen.

 

Puheenjohtajina ovat tutkijat Eliisa Vainikka ja Jenni Mäenpää Tutkimuskeskus COMETista, Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.

 

Mediakritiikin iltapäivä järjestetään yhdessä Tampereen kaupunginkirjaston kanssa nyt toisen kerran. Viime vuonna teemana oli Media ja vaikuttaminen – lue blogista, mistä silloin keskusteltiin!

Lisätietoja:
Mikko Hautakangas, mikko.hautakangas at tuni.fi, 040 190 1363
Satu Seppä, satu.seppa at tuni.fi, 040 190 4131

 

 

Media & viestintä 4/2018 ilmestynyt

 

M&V kansi 4_2018

Media & viestintä päättää vuoden toiveikkaisiin tunnelmiin: Media, toivo ja tulevaisuus -teemanumero on juuri ilmestynyt, julkaisuluokitus nousee ensi vuonna ja uusi toimitus aloittaa pian työnsä.

 

Lue vuoden 2018 viimeisen numero osoitteesta journal.fi/mediaviestinta: Artikkelit käsittelevät tulevaisuuden kuvittelemista journalismissa, digitaalisia medioita osallisuuden lähteinä, ulkomaanuutisten kehysten toiveikkuutta, urheilujournalismia vallan vahtikoirana sekä autenttisuutta ja nostalgiaa lähi- ja luomuruokateksteissä. Lisäksi mukana Media & viestinnän historiakatsaus sekä kirja-arvio Pääoma-teoksen lukuoppaasta.

 


 

 

Media & viestintä nousee Julkaisufoorumin luokkaan 2

 

MEVIpukkiJulkaisufoorumin asiantuntijapaneelien uusimmassa päivitysarvioinnissa Media & viestintä -lehti on nostettu luokkaan 2. Toimituskunnan pitkäjänteinen työ lehden kehittämiseksi saa näin ansaitsemansa tunnustuksen ja Media & viestinnässä julkaiseminen on jatkossa entistäkin houkuttelevampaa.

 

Onnittelut ovat siis paikallaan – tämä iloinen joululahja palkitsee niin lehden tekijät kuin kirjoittajatkin!

 

 

 

 

 

 


 

Media & viestintä -lehdelle uudet päätoimittajat ja toimitussihteeri

 

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen lehti Media & viestintä saa ensimmäisen kerran lehden historiassa kaksi päätoimittajaa. YTT Laura Ahva ja YTT Jenni Mäenpää aloittavat tehtävässä vuoden vaihteessa.

 

Jenni Mäenpää. Kuva: Mari Pienimäki.

Jenni Mäenpää. Kuva: Mari Pienimäki.

– Käytännössä otamme todennäköisesti vuorotellen vetovastuun kunkin lehden numeron toimittamisesta. Näemme kahden päätoimittajan mallissa paljon mahdollisuuksia, sillä voimme koko ajan toimia tiiminä eli pallotella ratkaisuja sekä keskenämme että toimitussihteerin kanssa, Mäenpää kertoo.

 

Molemmat uudet päätoimittajat ovat kokeneita tutkijoita Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnasta. Mäenpään tutkimusalaa on erityisesti kuvajournalismi ja visuaalinen kulttuuri, Ahva on tutkinut mm. kansalaisjournalismia ja toimittajien ammatillisia käytäntöjä. Vastikään artikkelistaan Bob Franklin -palkinnon saanut Ahva on aiemmin toiminut Media & viestintä -lehden toimitussihteerinä vuonna 2009 ja Mäenpää toimi lehden toimituskunnassa kuluneen kolmivuotiskauden.

 

Uudet päätoimittajat pitävät tärkeänä, että suomenkielinen julkaiseminen säilyy houkuttelevana. Laadukkaat suomenkieliset tutkimusartikkelit ovat erityisen kaivattuja etenkin opetuksessa.

 

Laura Ahva. Kuva: Jonne Renvall.

Laura Ahva. Kuva: Jonne Renvall.

– Edellinen toimituskunta teki loistavia linjauksia, joista on hyvä jatkaa. Etenkin verkkojulkaiseminen ja avoin saatavuus ovat lisänneet lehden käytettävyyttä. Toivomme myös, että ehdotettu julkaisuluokituksen nosto toteutuu. Se on olennainen kysymys suomenkielisen julkaisemisen houkuttelevuuden näkökulmasta ja aiomme työskennellä tämän tavoitteen eteen, Ahva summaa.

 

Toimitussihteerinä aloittaa YTM Auli Harju, niin ikään Tampereen yliopistosta. Harju on tutkinut erityisesti sosiaalista mediaa, kansalaisosallistumista ja verkkojulkisuutta lukuisissa tutkimusprojekteissa. Hän on myös kouluttanut toimittajia ja opettajia sosiaalisen median käyttöön.

 

– Nyt pääsen toteuttamaan oppejani Media ja viestinnän someviestinnän parissa! Harju sanoo.

 

Lehden uudet vetäjät odottavat laadukkaita artikkelikäsikirjoituksianne ja myös muita tekstejä – katso kirjoittajaohjeet täältä ja kirjoita Media & viestintään!


 

Media & viestintä 4/2019

kolme kantta 4_2019
Media & viestintä 4/2019 on nyt avoimesti luettavissa:

Linkki lehteen: https://journal.fi/mediaviestinta/issue/view/6068

 

Vuoden viimeisessä numerossa tarkastelun kohteena ovat Helsingin Sanomien kulttuurijournalismin muutos ja Ylen faktantarkistustoiminta. Päätoimittaja Laura Ahva pohtii pääkirjoituksessaan viestintätieteiden olemusta ja rajoja. Lisäksi esillä ovat Julkisen sanan neuvoston lausuma algoritmien käytöstä journalismissa ja uusi pohjoismainen tutkijaverkosto NordMedia Network (https://nordmedianetwork.org).

Suomalaisen mediatutkimuksen historia -sarjassa ollaan mediatutkimuksen yhteiskuntatieteellistymisen äärellä: Tarmo Malmberg tarkastelee Allardtin ja kumppaneiden Nuorison harrastukset ja yhteisön rakenne -tutkimusta vuodelta 1958. Numerossa julkaistiin myös marraskuussa Jyväskylän yliopistossa väitelleen Ville Mannisen lektio journalismin luotettavuudesta. Kirja-arvioissa esitellään syksyn uutuuskirjoja.

Media & viestintä 3/2018 ilmestynyt

Media & viestintä 3-2018 kolme rinnakkain

Media & viestinnän syksyn numero on julkaistu ja luettavissa osoitteessa: journal.fi/mediaviestinta. Pääkirjoitus pohtii tutkijoiden ekologista jalanjälkeä. Tutkimusartikkelit analysoivat talouskurin käsittelyä The Economist -lehdessä, MV-lehden ideologisia puhuttelutapoja sekä tv-tuotannon osallistavia käytäntöjä. Klassikkoesittelyssä julkisuusteorian jätti. Lisäksi mukana kaksi kirja-arviota avaruuden kuvien politiikkaa sekä työelämän vuorovaikutustaitoja käsittelevistä teoksista.


 

Media & viestinnän arkistot täydentyivät

Digitointi TT kannet

Media & viestinnän 40-juhlavuoden kunniaksi olemme täydentäneet lehden sähköisiä arkistoja. Tiedotustutkimuksen ja Media & viestinnän kaikki aineistot löytyvät nyt verkosta osoitteesta journal.fi/mediaviestinta. Lisätietoa digitoinnista löydät täältä.

 

Uutta arkistossa:
a) Tiedotustutkimukset vuosilta 1978-1989
b) Media & viestinnän arkistojen täydennys vuosilta 1990-2014


 

Media & viestintä 2/2018 ilmestynyt

Media & viestintä 2-2018 kolme rinnakkain

Media & viestinnän kakkosnumero on julkaistu ja luettavissa osoitteessa: journal.fi/mediaviestinta. Pääkirjoitus käsittelee sitä, millaisia eettisiä ja käytännöllisiä vaikeuksia tutkijat kohtaavat työssään. Tutkimusartikkelit käsittelevät journalisteja kulttuurisina välittäjinä sekä blokkaamisen asemaa somen poliittisissa keskusteluissa. Kiinnostavia tarinoita lehden toimittamisen historiasta löytyy entisten päätoimittajien ja toimitussihteereiden muisteluista. Klassikkoesittelyssä on elokuvatutkimuksen merkkiteos. Lisäksi mukana kolme kirja-arviotatotuudenjälkeisyyttä, digiajan mainontaa sekä Kiinan mediaa käsittelevistä teoksista.

 

Media & viestintä toivottaa kaikille lukijoille rentouttavaa kesää!


 

Media & viestintä 1/2018 ilmestynyt

Kolme kantta rinnakkain

Media & viestinnän vuoden ensimmäinen numero on julkaistu ja luettavissa osoitteessa: journal.fi/mediaviestinta.  Artikkelit käsittelevät kyberturvallisuutta toimintaympäristönä, Lievestuoreen sellutehtaan uutisointia 1970-luvulla, Suomi24-keskusteluja sekä osallistuvaa journalismia. Analyysissa tarkastellaan puolueiden toimittajajäsenten mediankäyttöä. Katsaukset pohtivat monilukutaitokäsitettä suomalaisissa opetussuunnitelmissa sekä etiikkaa sosiaalisen median tutkimuksessa.  Esittelyssä myös mediasosiologian klassikko Robert K. Merton. Lisäksi mukana  sähkökirjaa käsittelevä kirja-arvio  sekä ajankohtaisia lektioita organisaatio- ja yhteisöviestinnän väitöksistä.


 

Kutsu ylimääräiseen vuosikokoukseen 28.3.2018

Hyvä Mevi ry:n jäsen,

Yhdistyksen ylimääräinen vuosikokous pidetään 28.3.2018 klo 15 Tampereen yliopiston päärakennuksen E-siivessä, yhteistila Joutilassa (E325).

 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle sekä vahvistetaan yhdistyksen talousarvio vuodelle 2018.

 

Tervetuloa!

 

Tampereella 14.3.2018

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry


 

Median ja viestinnän tutkimuksen päivät 2020 Turussa

Median ja viestinnän tutkimuksen päivät järjestetään 24.-25.4.2020 Turussa. Konferenssin teema on ”Tiedon politiikat”. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Mevi ry, Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskus sekä mediatutkimuksen oppiaine. Konferenssin pääpuhujat sekä työryhmäkutsu julkistetaan syksyn 2019 aikana.

 

Lisätietoja:
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Kimmo Elo kimmo.elo@utu.fi

Mevi ry:n sihteeri Anna Rantasila mevi.sihteeri@gmail.com

 

#MEVI2020

Media, toivo ja tulevaisuus -erikoisnumero

Abstraktien deadline 15.3.2018

drop_water_impact_experiment

Yhteiskunnallisten, teknologisten ja taloudellisten mullistusten keskellä media ja erilaiset viestintäteot ovat ratkaisevassa roolissa. Millaisia kertomuksia menneestä tuotamme ja kierrätämme? Millaisten viestien kautta hahmotamme sitä, mikä tapahtuu nyt? Ja ennen kaikkea, millaisia tulevaisuuksia pystymme yhdessä kuvittelemaan? Uhkien ja ristiriitojen viestit leviävät tehokkaasti, ja erilaisia medioita kritisoidaankin helposti epätoivon ruokkimisesta. Kuitenkin samat viestinnän mekanismit mahdollistavat myös eteenpäin katsovia ja liikkeellepanevia voimia.

Media & viestintä -lehti julistaa haettavaksi tieteellisiä tekstejä erikoisnumeroon ”Media, toivo ja tulevaisuus”. Lue Call for Papers ja tee ehdotus lehteen!

 


 

Mediakritiikin iltapäivä Tampereen pääkirjasto Metsossa perjantaina 9.2. klo 16 alkaen!

Keskustelutilaisuuden järjestävät Media & viestintä -lehti ja Mevi ry. yhteistyössä tutkimuskeskus Cometin ja Tampereen kaupunginkirjaston kanssa. Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Tapahtuma on osa Mediataitoviikkoa, jota koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI).

Lue lisää blogista!

mediakritiikkijulisteKlo 16.00 – 17.30 Miten media vaikuttaa meihin?
Pauliina Grönholm, mediakasvattaja, toimittaja, Helsingin Sanomat
Olli Ikäheimo, vastaava tuottaja, Aamulehti
Elina Noppari, tutkija, tutkimuskeskus Comet, Tampereen yliopisto

18.00 – 19.30 Miten me voimme vaikuttaa median avulla?
Emmi Nieminen, sarjakuvataiteilija
Veikko Eromäki, Docventures-elokuvakerho Vosdoc
Ilmari Hiltunen, tutkija, tutkimuskeskus Comet, Tampereen yliopisto

 

 

 


 

Media & viestintä 3-4/2017 ilmestynyt

Kannet 3-4:2017

Media & viestinnän erikoisnumero Totuus, valhe, media & viestintä on julkaistu ja luettavissa osoitteessa: journal.fi/mediaviestinta.  Artikkelien aiheina ovat tieteenfilosofinen tarkastelu totuudesta mediatutkimuksessa, faktuaalisuus ja affektiivisuus turveinfokampanjan kierrossa sekä valemedian lähdekäytännöt. Katsaus pohtii välineen suhdetta totuuteen. Keskustelut käsittelevät totuutta osana journalistista työprosessia sekä faktantarkistusta. Lisäksi kirja-arvioita populismintutkimuksesta, lektioita sekä tuoreita väitöskirjoja.

 

Seuraava teemanumeron aihe julkaistaan tammikuussa 2018 ja ehdotuksia aiheesta voi tehdä toimituskunnalle 15.1.2018 asti osoitteeseen toimitussihteeri@mediaviestinta.fi.


 

Media & viestinnän verkkolehti uudistui

Kansi 1-2 2017 kolme rinnakkain

Media & viestintä -lehti arkistoineen on muuttanut kesäkuussa 2017 uuteen osoitteeseen: journal.fi/mediaviestinta. Media & viestinnän blogisivu jatkaa ajankohtaisten mediaa ja viestintää koskevien keskustelujen alustana. Blogissa julkaisemme videoita, kirjoittajaesittelyitä, pääkirjoituksia ja blogikirjoituksia. Blogisivulta löytyy myös Media- ja viestintätieteellisen seuran uusimmat kuulumiset.

Otamme mielellämme vastaan blogiin kirjoituksia ja kannanottoja ajankohtaisista median ilmiöistä tutkijoilta, toimittajilta, viestinnän ammattilaisilta sekä opiskelijoilta. Blogikirjoituksia voit tarjota osoitteeseen mevitiedottaja@gmail.com.


 

Media & viestintä 3/2018 ilmestynyt

Media & viestintä 3-2018 kolme rinnakkain

Media & viestinnän syksyn numero on julkaistu ja luettavissa osoitteessa: journal.fi/mediaviestinta. Pääkirjoitus pohtii tutkijoiden ekologista jalanjälkeä. Tutkimusartikkelit analysoivat talouskurin käsittelyä The Economist -lehdessä, MV-lehden ideologisia puhuttelutapoja sekä tv-tuotannon osallistavia käytäntöjä. Klassikkoesittelyssä julkisuusteorian jätti. Lisäksi mukana kaksi kirja-arviota avaruuden kuvien politiikkaa sekä työelämän vuorovaikutustaitoja käsittelevistä teoksista.


 

Erikoisnumero: “Totuus, valhe, media & viestintä”

Disinformaatio, poliittinen propaganda, faktojen vääristely ja suoranaiset valheet ovat leimanneet viime aikojen merkittävimmistä maailmanpolitiikan tapahtumista käytyä keskustelua. Erityisesti verkkojulkisuuksissa käytävän yhteiskunnallisen keskustelun agendan ja tyylin on väitetty ajoittain irrottautuvan keskusteluaiheiden käsittelyn kannalta olennaisesta tietopohjasta.

 

Miten median, viestinnän, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimus vastaa taas ajankohtaistuneeseen huoleen media ja totuuden suhteen mahdollisista kieroutumista? Erikoisnumeroon voi edelleen tarjota katsauksia, kommenttitekstejä ja kirja-arvosteluita, jotka käsittelevät laajasti käsitettynä totuuden, valheen, median ja viestinnän suhdetta. Erikoisnumero julkaistaan syksyllä 2017.

 

Lue CfP täältä.


 

Media & viestintä 4/2016 ilmestynyt

kansi-kolme-rinnakkain

Vuoden viimeisen Media & viestinnän artikkelit analysoivat ilmastokuvien kehyksiä Helsingin Sanomissa, diginatiivia journalismia sekä mainostelevision kuluttajaluokituksia. Pääkirjoitus pohtii case Sipilään media- ja viestintätutkimuksen näkökulmasta. Lisäksi luettavana lektio ja juhlaluentoja loppuvuodelta. Esittelyssä on retoriikan klassikkoteos, ja arvioitavina on kolme teosta, jotka käsittelevät affektia, journalismiopetusta sekä digikuvamisen historiaa. Loppuvuoden media- ja viestintätutkimuksen väitökset on myös listattu.

 

>>Verkkolehteen


 

Media & viestintä 3/2016 ilmestynyt

kansi-3_2016-verkkolehti

 

Syksyn Media & viestinnän artikkelit pureutuvat fanien tviittauskäytäntöihin jalkapallon MM-kisakatsomoissa, asiantuntijoiden viestintäosaamiseen sekä  Talvivaaran ja Kevitsan ympäristöuutisoinnin kehyksiin. Lisäksi asiaa bloggaamisen etiikasta ja YLE-keskustelun tasosta. Mukana myös uunituore klassikkoesittely sekä kaksi napakkaa kirja-arviota. Uutuutena lehdessä on media- ja viestinnäntutkimuksen väitöskirjalistaus.

 

>>Verkkolehteen


 

Media & viestintä 2/2016

Banneri kansikuva

Kesänumeron artikkeleissa käsitellään soittolistoja julkisen palvelun yleisradioyhtiön toiminnassa, sanomalehtien ilmastonmuutosuutisoinnin kehyksiä sekä yksityisyyden rakentumista verkkovalvonnan kontekstissa.

>> Verkkolehteen


 

Media & viestintä 1/2016

Kansi kertaa 3

Lehden artikkeleissa käsitellään journalistien itseymmärrystä, verkon kommentointikulttuurin analyysia sekä tilannetajun ja tahdikkuuden merkitystä nuorten digitaalisissa työpajoissa. Lisäksi aiheina ovat suomalainen viestintäpolitiikka sekä viestinnäntutkimuksen klassikot.

>> Verkkolehteen

 


MEVI_Banner


Tilaa uutiskirje

Hae sivustolta

vertaisarvoitu