Ehdota työryhmää Median ja viestinnän tutkimuksen päiville 24.-25.4.2020!

MEVI2020-päivät järjestetään Turussa 24.-25. huhtikuuta. Nyt on oikea hetki vaikuttaa päivien sisältöön! Löytyykö sinulta ehdotuksia työryhmien aiheiksi? Ilmoittaudu työryhmän vetäjäksi! Voit jatkaa aiemmin mediatutkimuksen päivillä toimineen ryhmän vetäjänä tai ehdottaa uutta. Voit myös ehdottaa muita työskentelymuotoja (esim. paneeli, fishbowl, työpaja).
 
MEVI2020-päivien teema on “Tiedon politiikat”. Tarkastelemme faktoja ja tietoa koskevia kamppailuja: miten määrittyvät poliittisesti relevantit tosiasiat, keiden asiantuntijuuteen luotetaan, millainen tieto kelpaa julkisen keskustelun perustaksi? Tietoa voidaan tarkastella myös kauppatavarana, jonka tuotantoon useimmat meistä osallistuvat monilla tavoin, vailla merkittävää valtaa noihin markkinoihin. Teemamme tunnistaa tietämisen ruumiilliset, sukupuolittuneet ja sukupolvittuneet ulottuvuudet ja rajat. Tieto on myös inhimillistä, affektiivista ja populaaria; samalla se on myös tiukasti kytköksissä teknologioihin ja yhteiskunnan rakenteisiin.
 
Ehdotuksia pyydetään perjantaihin 20.12. mennessä osoitteeseen mevi2020@utu.fi. Liitteeksi toivotaan otsikointia ja alustavaa abstraktia työryhmän aiheesta (pituus max. 150 sanaa).
 
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Mevi ry, Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskus sekä mediatutkimuksen oppiaine.
 
Lisätietoja:
 
MEVI-päivien ohjausryhmä: mevi2020@utu.fi
Kimmo Elo, kimmo.elo@utu.fi, 050 449 6348
 
Suggest a working group for the MEVI2020 conference!
MEVI2020, the Finnish conference for media and communication studies, will be held in Turku on April 24th-25th 2020. This is your chance to have a say on the program! If you want to organise a working group of your own, please contact the organizing team via mevi2020@utu.fi by Friday December 20th. Send a title for your working group and a short description (max. 150 words). You can also suggest themes for working groups (or other work methods, e.g. panels, fish bowls, workshops). The call for individual papers for the working groups will take place in January.
The theme of the MEVI2020 conference is ”Politics of Knowledge”. We address the struggles for facts and knowledge: What defines ’politically relevant facts’? Whose expertise is trustworthy? What kind of knowledge gets accepted as the basis for public discussion? Knowledge can also be studied as a commodity that most of us participate in producing, but without much power in the market of that commodity. Our theme recognizes the nature of knowledge as human, affective, embodied and gendered; and simultaneously closely connected with technological and social structures.
The conference is organized by The Finnish Association for Media and Communication Studies Mevi ry (http://mediaviestinta.fi/blogi/seurasta/english/), the University of Turku Centre for Parliamentary Studies and the Department of Media Studies.
Questions?
 
Kimmo Elo, kimmo.elo@utu.fi, 050 449 6348