Verkkolehti

Media & viestintä 4/2016

Pääkirjoitus

Yleisradio pääministerin iholla Suomessa on jo lähes kuukauden ajan keskusteltu meille media- ja viestintätutkijoille niin tärkeästä ja läheisestä aiheesta, sananvapaudesta. Ketään tuskin tarvitsee muistuttaa, että keskustelu sai alkunsa pääministeri Juha Sipilän yrityksestä vaikuttaa siihen, miten Yleisradio kertoo hänen [...]

Artikkelit

Näkymätön ilmasto, näkyviä kuvia: Ilmastoriskin visualisointi ja kuvallinen kehystäminen Helsingin Sanomissa Abstrakti: Artikkeli pureutuu ilmastonmuutoksen visuaaliseen esittämiseen journalismissa. Lähestyn ilmastonmuutosta Ulrich Beckin riski-käsitteen näkökulmasta ja tutkin, millä kuva-aiheilla Helsingin Sanomat (HS) teki ilmastoriskin näkyväksi lukijoilleen vuosina 1990‒2013. Toiseksi tarkastelen ilmastojuttujen pääkuvilla ja niiden tekstiyhteyksillä rakennettuja ilmastoriskin [...]
Intiimiä journalismia?  Diginatiivit mediat ja journalismin mahdollinen tulevaisuus Abstrakti: Artikkeli käsittelee diskurssianalyysin avulla sitä, miten niin kutsutut diginatiivit mediat merkityksellistävät itseään ja journalismiaan toimintaansa kuvailevilla ”about”-sivuillaan. Artikkelissa käsitellään neljää aineistosta tunnistettua diskurssia: identiteettidiskurssi, niche-diskurssi, verkostodiskurssi ja muutosdiskurssi. Diskursseja analysoidaan sosiaalisen median mediaekologian ja keskustelevan [...]
Kuluttajapotentiaalia myymässä: Kuluttajatypologiat MTV:n  mainosmyynnissä 1990-luvulla Abstrakti: Miten tavaratuotanto ja tuotteiden mainonta vaikuttavat televisiotuotantoon? Kaupallisen television ansaintalogiikka on kaksivaiheinen: televisio tuottaa sisältöjä houkuttelemaan katsojia, joita se myy mainostajalle tuotteiden potentiaalisina kuluttajina. Tässä mediahistoriallisessa artikkelissa analysoidaan, miten ja mitä MTV myy mainostajille eli miten kuluttajaa [...]

Lektio

Uutiskuvat toden ja tulkinnan välissä. Objektiivisuuden rakentuminen kuvajournalismin ammattikäytännöissä. Jenni Mäenpään journalistiikan alaan kuuluva väitöskirja Todeksi tehty valokuva: Objektiivisuuden rakentuminen uutiskuvajournalismissa tarkastettiin Tampereen yliopistossa 29.10.2016. Merivesi huuhtelee pienen, noin 3-vuotiaan, pojan hiekkaan painuneita kasvoja. Poika makaa elottomana hiekkarannalla yllään vettynyt punainen t-paita, shortsit ja lenkkitossut. [...]

Luennot

Sirkku Kotilainen
Kohti vaikuttavaa tutkimusta Professori Sirkku Kotilainen piti mediakasvatuksen professuurin juhlaluennon Tampereen yliopistossa 3.11.2016. Professuurini tutkimusala on mediakasvatus. Siis mitä se on? Tässä esityksessä tarjoan mediakasvatuksesta yhden tutkimusesimerkin nuorten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Ensin haluan kuitenkin onnitella yliopistoa rohkeudesta. Kyseessä on kokonaan uusi [...]

Klassikkoesittely

Retoriikka mediakasvatuksen kivijalkana Marcus Fabius Quintilianus: Puhujan kasvatus (Turku: Faros, 2014) suom. Aulikki Vuola. Marcus Fabius Quintilianuksen (n. 35 eaa. – n. 95) Institutio Oratoria (Puhujan kasvatus, suom. 2014) on jäänyt akateemisessa keskustelussa vähemmälle huomiolle kuin monet helleeniset edeltäjänsä [...]

Kirja-arviot

Digikuvaamisen historian pikkujättiläinen Salo, Merja (2015). Jokapaikan valokuva: Suomalaisen valokuvan digitalisoituminen 1992-2015. Helsinki: Aalto Arts Books, 375 sivua. Professori Merja Salon teos “Jokapaikan valokuva” on digitaalisen valokuvan historiaa koskeva pikkujättiläinen. Teos kronikoi digitalisoitumisen monien ulottuvuuksien etenemistä Suomessa valokuvaamisen neljällä [...]
Carl-Gustav Lindén
Journalistiken som ideal Jan Fredrik Hovden, Nygren, Gunnar & Zilliacus-Tikkanen, Henrika (2016) Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries. Göteborg: Nordicom. Journalistutbildningen ska svara på många utmaningar. Nya journalister förväntas behärska en stor mängd digitala arbetsredskap, inklusive [...]

Väitöskirjoja

Väitöskirjoja 10/2016-12/2016 Media- ja viestintätutkimuksen väitöskirjoja 10/2016 ̶ 12/2016 14.10.2016 Telenius, Johanna. (2016). Sensemaking in meetings: collaborative construction of meaning and decisions through epistemic authority. Helsinki: Aalto University School of Business. ( Aalto University publication series. Doctoral dissertations, [...]

Muuta


 

Media & viestintä 3/2016

Pääkirjoitus

Valvooko sähköinen julkaisu tutkijaa? Osallistuin viime keväänä Pohjois-Suomen kirjailijapäiville, joilla erään pääluennon avausdia oli vaikuttava: dian otsikkona on Your E-Book Is Reading You ja kuvassa englanninkieliseltä kirjansivulta tuijottava valtava silmäpari. Luennon pitäjä oli tekijänoikeusjuristi ja kirjailija Anu Ojala, joka [...]

Artikkelit

Livetviittaaminen jalkapallon MM-kisojen mediaspektaakkelissa – sosiaalisen television faniutuva yleisö Abstrakti: Tässä artikkelissa tarkastellaan suomalaisen Twitter-yleisön faniutumista jalkapallon MM-kisojen mediaspektaakkelissa. [1] Tutkimusaineisto koostuu Ylen kisastudiolähetyksistä ja yleisön lähettämistä #ylemmfutis-tviiteistä vuoden 2014 jalkapallon MM-kisojen aikana. Fanius nähdään tutkimuksessa sosiaalisena konstruktiona, jota lähestytään diskursiivisen position käsitteen kautta. [...]
Mervi Varhelahti & Mirjamaija Mikkilä-Erdmann
Viestintää teknologian välityksellä asiantuntijaverkostoissa Abstrakti: Työelämän toimintaympäristöjen muutokset haastavat asiantuntijoiden viestintäosaamisen. Verkostomainen kansainvälinen toiminta ja digitaalisuus ovat johtaneet tilanteeseen, jossa on selkeytettävä, miten teknologian välityksellä viestitään ja millaista osaamista teknologiavälitteinen viestintä vaatii. Teknologiavälitteistä viestintäosaamista lähestytään tässä tutkimuksessa digitaalisen osaamisen [...]
”Lipeä yllätti Talvivaaran”  Onnettomuusnarratiivi ja onnettomuuden kehys kaivoskirjoittelussa Abstrakti: Onnettomuudet ovat tyypillisesti olleet ympäristöjournalismin keskeisiä aktivoijia. Ympäristökirjoittelun rajautumista onnettomuustapahtumien käsittelyyn on pidetty journalismin kehittymättömyyden merkkinä. Artikkelissa tutkitaan, miten onnettomuuksien kaltaiset tapahtumat vaikuttavat suomalaisen kaivoskirjoittelun määrään ja sisältöön sekä tarkastellaan onnettomuustilanteita selittävän onnettomuuden kehyksen [...]

Analyysi

Blogimediat ja bloggaamisen etiikka Johdanto Bloggaamisen lähtökohdat ovat 1990-luvulla syntyneessä verkkopäiväkirjassa. Tultaessa 2000-luvulle blogit olivat jo muuttuneet verkkomedian valtavirran osaksi. Bloggaaminen on harvalle ammattimaista toimintaa, mutta blogikenttää luonnehtii ammattimaistuminen. Myös Suomessa yhä useampi saa bloggaamisesta tuloja ja julkaisee suunnitelmallisesti. Ammattimaistuessaan [...]

Puheenvuoro

Yleisradio ansaitsee parempaa keskustelua tehtävistään Yleisradiosta käyty julkinen keskustelu on viime vuosina jäänyt lähinnä yhtiön rahoituksen ympärillä pyöriväksi poliittiseksi teatteriksi, jolla lepytellään talouden ja politiikan äänekkäimpiä intressipiirejä. Sen sijaan aito pohdinta julkisen palvelun median muuttuvasta roolista ja merkityksestä suomalaisen yhteiskunnan [...]

Klassikkoesittely

Porvarillisen julkisuuden synty kulttuurijulkisuutena 1700-luvulla Ernst Manheim. Die Träger der öffentlichen Meinung: Studien zur Soziologie der Öffentlichkeit. Brünn: Rudolf M. Rohrer, 1933. Julkisuus on ollut mediatutkijoiden erityisen mielenkiinnon kohteena kolmena eri ajanjaksona: 1900-luvun taitteesta 1930-luvulle, 1960–1970-luvulla ja 1990-luvulta nykyhetkeen. Näistä toinen [...]

Kirja-arviot

Tasa-arvoa - mutta millä ehdoilla Leena-Maija Rossi (2015) Muuttuva sukupuoli: Seksuaalisuuden, luokan ja värin politiikkaa. Helsinki: Gaudeamus, 214 s. Suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ollaan vihdoin heräämässä syrjinnän eri muotojen risteämiseen eli intersektionaalisuuteen. Vaikka käsitteellä ei toistaiseksi ole vakiintunutta suomennosta, moniperustaisen syrjinnän ajatus [...]
Tulkinta yhteiskunnan viestinnällisyydestä Mikko J. Virtanen (2015): Systeemiteoreettisia askelmerkkejä nyky-yhteiskuntaan. Tutkielma systeemiteoreettisesta yhteiskuntateoriasta ja sen metodologisesta käytöstä. Helsinki: Tutkijaliitto. Mikko J. Virtasen kirjoittama teos systeemiteoriasta on tutkimusmatka maailmaan, joka on rakentunut viestinnän ja kommunikaation ympärille. Kirja rakentuu saksalaisen sosiologin [...]

Väitöskirjoja

Tuoreita väitöskirjoja Media- ja viestintätutkimuksen väitöskirjoja 1/2016 – 9/2016 (APA-formaatti) 9.1.2016 Asunta, Laura. (2016). The role, the goal and the soul of professional public relations: developing a holistic model of PR professionalism. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (Jyväskylä studies in [...]

Muuta


 

Media & viestintä 2/2016

Pääkirjoitus

Graffiti viestii median tavoin Kaupunkitiloihin, esimerkiksi rakennusten seiniin ja alikulkutunneleihin maalatut graffitit saavat harvoin ymmärrystä osakseen. Niitä pidetään julkisen ja yksityisen omaisuuden tärvelemisenä ja töhrimisenä, mistä kertoo muun muassa pelkkää tekstiä sisältävistä graffiteista suomen kielessä käytetty nimitys ’töhry’. Graffitien [...]

Artikkelit

Ilmastonmuutoksen ydinasiat: Ilmastokonsensus Fennovoima-kirjoittelussa 2007–2013 Abstrakti:  Julkinen puhe ilmastonmuutoksesta lisääntyi voimakkaasti vuoden 2007 tietämillä. Huipun jälkeen puhe myös väheni nopeasti. Siitä tuli taustaääni: ilmastonäkökulma, jota käytetään mitä erilaisimpien asioiden yhteydessä. Samoihin aikoihin kasvoi myös ydinvoiman suosio. Ilmastonmuutokseen vetoaminen onkin yksi [...]
Yksityisyys valvonnan verkoissa Abstrakti:  Tässä artikkelissa tarkastelen yksityisyyden rakentumista verkkovalvonnan kontekstissa.  Tarkastelen kehitystä neljästä näkökulmasta: selvennän verkkovalvonnan käsitettä, erittelen taloudellisen verkkovalvonnan toimintatapoja ja niiden vaikutusta yksityisyyteen, tutkin verkon alustojen käyttöehtoja yksityisyyden kannalta sekä esittelen verkon käyttäjien yksityisyyskäsityksiä. Edellisten [...]

Analyysi

Hallitus gallupjournalismin ristipaineissa Tässä kirjoituksessa tutkin poliittisten mielipidekyselyiden uutisointia ja tulkintaa suomalaisessa valtajournalismissa keväällä 2015 nimitetyn hallituksen alkutaipaleella. Tarkastelun kohteina ovat sekä puolueiden, hallituksen, ministereiden ja muiden politiikan toimijoiden suosiomittaukset että politiikan sisältöä koskevat kyselyt. Valtaosa julkisuudessa näkyvistä [...]

Klassikkoesittely

1920-luvun sanomalehtitutkimus mediatutkimuksen painopisteiden ennakoijana Emil Dovifat. Der amerikanische Journalismus: Mit einer Darstellung der journalistischen Berufsbildung. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1927. Tiedotusoppi tai mediatutkimus muodostui omaksi tieteenalakseen ensimmäisenä Saksassa 1900-luvun alkupuolella, muutamaa vuosikymmentä aikaisemmin kuin Yhdysvalloissa. Alaa nimitettiin ensin sanomalehtitiedoksi (Zeitungskunde) ja [...]

Kirja-arviot

Verkon sosiaalista todellisuutta kartoittamassa Robert V. Kozinets (2016) Netnography: Redefined 2nd edition. London: Sage, 305 s. Miten tutkia verkkoon kietoutuvaa ihmisten välistä vuorovaikusta ja perinteisiä määritelmiä pakenevaa yhteisöllisyyttä? Kanadalainen markkinoinnin professori Robert V. Kozinets tarjoaa vastaukseksi antropologian perinteisestä tutkimusotteesta ammentavaa [...]
Sanna Kivimäki
Hajoamisen tunnut Eeva Jokinen & Juhana Venäläinen (toim.) (2015) Prekarisaatio ja affekti. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 118.  Jyväskylän yliopisto. Niin perinteinen kuin sosiaalinenkin media on tunnetta tulvillaan: paljon vihaa ja pettymystä, satunnaisesti rakkautta, joskus vain yritystä selviytyä jos millä [...]

Muuta


 

 Media & viestintä 1/2016

Pääkirjoitus

Mari Maasilta
Klassikot kunniaan Klassikoiden lukemiseen sekä oman ja läheisten oppialojen historian tuntemuksen tärkeyteen on tämän lehden pääkirjoituksissa palattu toistuvasti. Viestinnän ja median tutkimuksen ainoa suomenkielinen aikakauslehti on vuosia halunnut pitää yllä laaja-alaisen ja syvällisen sivistyksen arvostusta. Vanhoja Media [...]

Artikkelit

Reeta Pöyhtäri, Jari Väliverronen & Laura Ahva
Suomalaisen journalistin itseymmärrys muutosten keskellä Abstrakti: Suomalainen journalismi on viime vuosina elänyt kiihtyvässä murroksessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten toimittajat itse kokevat muutoksen ja sen vaikutukset työhönsä ja omaan ammatilliseen itseymmärrykseensä. Artikkelin teoreettisena viitekehyksenä toimii professionalismin diskursiivinen rakentuminen ja fokuksessa on [...]
Talvivaara ja kommenteissa keskustelevat julkisot: Keskustelunanalyyttinen menetelmäkokeilu verkkouutisten kommentoinnista Abstrakti: Verkkouutisten kommentoinnin tutkimus ja tätä kautta tuntemus on jäänyt mediatutkimuksen kentällä toistaiseksi vähäiseksi, ja verkkokeskusteluiden arvoa julkisen keskustelun muotona on systemaattisesti väheksytty. Tässä artikkelissa kommentointia tarkastellaan julkisen keskustelun ja ennen kaikkea julkison käsitteen viitekehyksessä. [...]
Tilannetaju ja tahdikkuus oppilaiden yhteisöllisessä digitaalisessa työskentelyssä Abstrakti: Tässä artikkelissa käsitellään alakouluikäisten oppilaiden kokemuksia yhteisöllisestä digitaalisesta sisällöntuottamisesta osana kouluopetusta. Mobiiliteknologiaa hyödyntävät projektit on toteutettu eri luokilla kahdessa peräkkäisessä ikäryhmässä. Digitaalinen aika ja kulttuuri korostavat omaehtoista tuottamista sekä omaa ajattelua ja ilmaisua. Onkin [...]

Katsaus

Viestintäpolitiikkaa hatusta? Avoimuus ja osallistuminen tietoyhteiskuntakaaren valmistelussa Suomalaista viestintäpolitiikkaa on viime aikoina arvosteltu monista suunnista. Kritiikkiä ovat esittäneet viestintäalan yritykset, joiden mielestä poukkoilevat toimet heikentävät niiden toimintaedellytyksiä. Viestintäpolitiikan tutkijat puolestaan ovat jo pitkään arvostelleet suomalaista viestintäpolitiikkaa muun muassa teknokraattisuudesta ja demokratian puutteesta. [...]

Kirja-arviot

Kokonaisesitys viestintäpolitiikasta Kari Karppinen, Marko Ala-Fossi, Anette Alén-Savikko, Jockum Hildén, Johanna Jääsaari, Katja Lehtisaari & Hannu Nieminen (2015). Kenen media? Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 311 s. Kenen media? Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen menee historiaan ensimmäisenä suomenkielisenä oppikirjana viestintäpolitiikasta. [...]
Tutkija – poliittinen käsityöläinen C. Wright Mills: Sosiologinen mielikuvitus. Suomentaneet Antti Karisto, Esa Konttinen, Pentti Takala & Hannu Uusitalo. Suomennoksen tarkistanut Juha Suoranta. Gaudeamus 2015. Kiitos Gaudeamukselle Sosiologisen mielikuvituksen uudesta painoksesta ja tarkistetusta suomennoksesta! Teos suomennettiin vuonna 1982, mutta klassikko [...]

Klassikkoesittely

Muuta

 


 Media & viestintä 4/2015

Pääkirjoitus

Journalismin yhteiskuntako sukupuolineutraali? Harvat kiistävät sen, että sanomalehdistöä historiallisesti edeltävä tiedonvälitys oli Suomessa patriarkaalisesti kontrolloitua. Esimerkiksi saarnastuolit kuuluivat miespuoliselle papistolle, kirkon istumajärjestys oli tarkoin säädelty ja valvonta kohdistui ainakin epäsuorasti aikanaan julkisuuden paikkana toimineeseen kirkonmäkeen. Historiallisesti se ilmiö, [...]

Artikkelit

Venäjä, Ukraina ja sumea länsi:<br> Banaali oksidentalismi <i>Helsingin Sanomissa</i> Abstrakti: Analysoin artikkelissani Helsingin Sanomien pääkirjoitusaukeaman tekstejä vuodelta 2014 ja selvitän, millaisen kuvan ne rakentavat länsimaista. Pohdin myös, millä tavalla Ukrainan kriisi ja Venäjän osallisuus siinä osaltaan vahvistavat näkemystä länsimaista kaikessa heterogeenisuudessaan yhtenäisenä toimijana. Artikkelini osoittaa, [...]
Jarkko Kangas, Markus Ojala & Mervi Pantti
Lännessä olemme, itään katsomme Abstrakti: Artikkeli selvittää, millaisia merkityksiä Ukrainan kriisistä suomalaisen valtavirtamedian kuvasto rakentaa. Tutkimuksen aineistona ovat Helsingin Sanomien sekä Ylen ja MTV3:n televisiouutisten Ukraina-juttujen kuvat. Havaintoja verrataan kolmen ulkomaisen julkaisun kuvallisiin esityksiin. Representaatioita tutkitaan kahdesta näkökulmasta. Erving [...]
Glamourin markkinamiehet: kiiltopaperilehdet Venäjällä Abstrakti: Ensimmäiset kiiltopaperilehdet (eng.: glossy magazines, ven.: gljantsevyje žurnaly) ilmestyivät Venäjälle vasta 1990-luvulla. Ulkomaisten brändien Cosmopolitan (1994) ja Elle (1996) myötä perinteiset venäläiset naistenlehdet alkoivat muuttua sisällöltäänkin kiiltopaperimaiseksi. Tämän myötä (tai tämän vuoksi) venäläiset naistenlehdet [...]

Analyysit

Lenin oli sieni – stiob Neuvostoliitossa ja lännessä Huhtikuun viidentenä päivä vuonna 1987 Leningradin pääsanomalehdessä ilmestyy närkästynyt, tyylipuhtaalla puoluejargonilla kirjoitettu artikkeli siitä, kuinka länsimielinen rock-musiikki on ideologinen vihollinen ja turmelee nuorison. Muutama päivä myöhemmin kirjoittajaksi paljastuu Sergei Kuryokhin, itsekin neuvostorockpiireistä tuttu muusikko. Vuonna [...]

Jufo-keskustelua

Suomenkieliset kanavat ja julkaisut Julkaisufoorumissa Tämän katsauksen tarkoitus on kuvata suomenkielisen julkaisutoiminnan arviointia ja asemaa Julkaisufoorumissa ihmistieteiden näkökulmasta.[1] Aineistona käytetään Julkaisufoorumin luokitustietojen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoilta vuosilta 2011–2013 keräämää julkaisuaineistoa (OKM-julkaisuaineisto) sekä kotimaisille tiedekustantajille syksyllä 2014 järjestetyn kyselyn tuloksia. [...]
Heikki Hellman
Kohti parempia foorumeita Tieteellinen julkaisutoiminta Suomessa on kansainvälistynyt kovaa vauhtia 1990-luvulta alkaen (Auranen & Pölönen 2014; Puuska 2014). Kansainvälistyminen on ollut sekä opetusministeriön taloudellisen ohjauksen että tutkimuksen luontaisen suuntautumisen seurausta. Suoranaisen taloudellisen kannustimen kansainvälinen julkaiseminen sai vuosina 2010–2012, [...]

Kirja-arviot

Onnistunut oppikirja mediajohtamisesta Malmelin, Nando & Mikko Villi (toim.) (2015). Mediajohtaminen: Näkökulmia uudistuvaan media-alaan. Gaudeamus: Helsinki, 187 s. Malmelinin ja Villin toimittamalle Mediajohtamiselle on niin oppi- kuin tietokirjanakin selkeä tilauksensa. Media- ja viestintäalan organisaatioiden johtaminen on toden totta kuluneiden [...]

Muuta


Media & viestintä 3/2015

Pääkirjoitus

Media ja sivistyneistön rooli Kiinassa Vaikka Kiinan taloudessa on kolmen vuosikymmenen aikana noudatettu kapitalismista tuttuja taloudellisen liberalismin periaatteita, kommunismi on edelleen virallinen ideologia ja sen perustuslaillinen asema on vankka. Kiinassa tärkeimmät mediat ovat edelleen valtion omistuksessa ja vahvassa kontrollissa, vaikka [...]

Artikkelit

Symbolisen konvergenssin teoria Twitter-tutkimuksen välineenä: tapaus #nokia Abstrakti: Tarinat ovat osa sosiaalisia todellisuuksia, jotka rakentuvat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Näistä tarinoista yhä useampi syntyy nykyään sosiaalisessa mediassa, koska sen merkitys ihmisten vuorovaikutukselle kasvaa jatkuvasti. Tässä artikkelissa pyrimme osoittamaan tarinoita fantasioiksi kutsuvan symbolisen konvergenssin [...]
Neuvotteluja sosiaalisen median arkkitehtuurisesta vallasta Abstrakti:Facebookin kaltaisten verkkoympäristöjen käytön nivoutuminen osaksi arkea herättää kysymyksen siitä, miten tekniset alustat muovaavat ihmisten toimintaa ja miten ihmiset ymmärtävät näiden alustojen vaikuttavan toiminnan mahdollisuuksiinsa. Lähestyn tätä kysymystä soveltamalla Stuart Hallin tunnettua sisäänkoodaus–uloskoodaus-mallia Facebookin käyttäjien [...]
Janne Matikainen & Mikko Villi
Aktiivinen yleisö? Abstrakti:Verkko ja sosiaalinen media ovat muuttaneet mediasisältöjen tuotantoon, jakeluun ja kuluttamiseen liittyviä asetelmia. Näiden muutosten myötä mediayleisöä on kuvattu entistä aktiivisemmaksi. Muutoksesta kertovat tutkimukset ja tilastot keskittyvät yleisesti tarkastelemaan verkon ja sosiaalisen median käyttötapoja ja [...]

Analyysit

Tviittien politiikkaa – poliittisen viestinnän sisäpiirit Twitterissä Demokratia, edustus ja tasa-arvo politiikan uusissa verkkojulkisuuksissa ‑hankkeessa haluttiin tutkia viestinnän tutkimuksessa vielä melko uudella menetelmällä, verkostoanalyysillä, poliittisen eliitin ja mediaeliitin verkostoitumista Twitterissä. Kokeilimme jo aiemmassa Toimittajien verkko­­läsnäolo ‑hank­keessa (Vainikka ym. 2013) verkostoanalyysiä pienemmässä mittakaavassa [...]
Internet governance: <br>kamppailu uuden ulottuvuuden hallinnasta Internet on tavalliselle käyttäjälle kuin vettä hanasta tai sähköä töpselistä. Harva välittää, miten tekniikka toimii, paitsi silloin kun se ei toimi. Vielä harvempia kiinnostaa internetin ekosysteemi ja hallinta.[1] Internet on tuhansien autonomisten verkkojen verkko. Sillä ei [...]

Lektiot

Ryhmät episteemisinä toimijoina Mitä hän nyt aikoo sanoa? Miksi hän aloittaa noin? Miksi, oi miksi, hän on valinnut tämän aiheen? Aiheen, jossa analyysin kohteena ovat ryhmät episteemisinä yhteisöinä eli yhteisöinä, joissa määritellään tiedon kriteerejä ja jaetaan tietoa. Miten [...]

Muuta


Media & viestintä 2/2015

Pääkirjoitus

Inhimillisiä tarinoita Yliopistomaailmaa seuratessa törmää välillä inhimillisten tekijöiden merkitykseen tutkimuksessa ja oppihistoriallisissa kiistoissa. Yksi mielen­kiintoisimmista on tarina Ludwig Wittgensteinin ja Karl Popperin keskustelutilaisuudesta Cambridgessa, jossa herrat ottivat toisistaan mittaa jopa hiilihangoin. Tapahtumien todenperäisyydestä on monia tulkintoja, ja [...]

Artikkelit

Pelkkää retoriikkaa? Populismin kehykset Helsingin Sanomissa ja Ilta-Sanomissa vuoden 2011 eduskuntavaalien yhteydessä Abstrakti: Tässä tutkimuksessa selvitetään laadullisen kehysanalyysin avulla, minkälaisia merkityksiä populismille annettiin vuoden 2011 eduskuntavaalien lehtijulkisuudessa. Analyysi valottaa osaltaan populismi-termin käyttöä poliittisessa diskurssissa ja sitä kautta populismin roolia suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa. Tutkimuksen aineistona ovat Helsingin Sanomissa [...]
Pohjoisen ydinmylly <br>Fennovoima kolmessa suomalaisessa sanomalehdessä 2007–2013 Abstrakti: Artikkelissa tutkitaan lehtikirjoittelua Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Aineistona ovat Helsingin Sanomissa, Kalevassa ja Raahen Seudussa julkaistut lehtijutut ja mielipidekirjoitukset vuosilta 2007–2013. Artikkelissa selvitetään, minkä verran eri ryhmät esiintyivät puhujina lehtien sivuilla. Lisäksi tarkastellaan, mistä aiheista aineistossa [...]

Tieteenalakeskustelua

Analyysi

Helsingin Sanomien poliittinen ideologia vaalivuonna 1962 Tässä kirjoituksessa tutkin puolueisiin sitoutumattoman Helsingin Sanomien poliittista linjaa vuoden 1962 valtiollisten vaalien aikoihin. Tutkimusaineistonani ovat lehden pääkirjoitukset ja poliittiset pakinat ajanjaksolta, joka alkaa pari kuukautta ennen eduskuntavaaleja ja päättyy kolme kuukautta niiden jälkeen. Kiinnitän erityisesti [...]

Katsaus

Olli Vesterinen, Heikki Kynäslahti, Jarkko Mylläri, Sara Sintonen & Sanna Vahtivuori
Mediatuottaminen osallisuuden ajan mediakasvatuksessa Kymmenen vuotta sitten tehdyssä suomalaisen mediakasvatuksen kartoituksessa mediakasvatuksen tutkimus jaettiin heimoihin (Kotilainen & Suoranta 2005). Heimo assosioituu herkästi keskenään taisteleviin joukkoihin. Se, mitä suomalaisessa mediakasvatuksessa on sittemmin tapahtunut, viittaa juuri päinvastaiseen ilmiöön – erityisesti 2000-luku [...]

Puheenvuoro

Arja Turunen & Anna Niiranen
Stop the press: <br>julkkis esiintyy raskaana! Marimekko esitteli maaliskuun lopussa tulevan syksyn ja talven mallistonsa, ja kuten tapaan kuuluu, viihdelehdistö teki tästä myös seurapiiriuutisia. Iltalehden mielestä näytöksen kiinnostavin julkkis oli näyttelijä Laura Birn – koska hän oli raskaana. Jutussa toki kerrottiin, [...]

Kirja-arviot

Valtionhallinnon viestintä muutoksessa Rantapelkonen, Jari (toim.) (2014). Strategisen viestinnän salat. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, julkaisusarja 2, N:o 14, 139 s.[1] Jari Rantapelkosen toimittama teos Strategisen viestinnän salat on Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarjaan kuuluva teos. Se kokoaa monipuolisen kattauksen pitkän linjan viestijöiden [...]

Muuta


Media & viestintä 1/2015

Pääkirjoitus

Kuulluksi tulemisen vaikeus Edustuksellisessa demokratiassa luotetaan tavallisesti niihin, joille on valtakirjan antanut. Yleensä äänestäjä odottaa tulevansa myös kuulluksi. Jos luotto menee, voi valittaa ja vaihtaa edustajaa. Demokraattinen päätöksenteko on ainakin pohjoismaisissa demokratioissa jatkuvaa neuvottelua, on sitten kyse valtionhoidosta [...]

Artikkelit

Timo Harjuniemi, Juha Herkman & Markus Ojala
Eurokriisin politisoituminen suomalaisissa sanomalehdissä Abstrakti: Artikkelissa analysoidaan suomalaisten sanomalehtien tapaa politisoida eurokriisi vuosina 2010–2012. Politisoinnilla viitataan lehtien tapoihin tuottaa vaihtoehtoisia näkemyksiä ja ratkaisumalleja kriisistä sekä tuoda julkiseen keskusteluun erilaisia toimijoita. Tutkimuksen aineisto koostuu 971 eurokriisiä käsitelleestä lehtiartikkelista, jotka kerättiin [...]
Amatöörikuvien läheisyys kriisiuutisissa toimittajien ja yleisön tulkitsemina Abstrakti: Ajatus ”lähelle pääsemisestä” toistuu journalistisissa kolumneissa, juhlapuheissa ja strategiapapereissa. Läheisyydestä on tullut journalistinen strategia. Yksi uusista keinoista tuottaa journalismiin läheisyyttä on monenlaisen yleisöaineiston hyödyntäminen. Tässä artikkelissa keskitymme erityisesti kriisi- ja onnettomuusuutisissa julkaistuun kuvalliseen yleisöaineistoon, [...]
Kolmas tila suhteisuuden näyttämönä – mediaviitteet ja läheisten nimet yhteisöllisyyden osoittajina esiopetusikäisten lasten luovassa kirjoittamisessa Abstrakti: Pienten lasten luovaa kirjoittamista on tutkittu vähän ja yleensä vain teknistä tarkkuutta korostavan taitodiskurssin kautta. Kirjoittaminen voidaan kuitenkin ymmärtää myös tarkoitushakuisena sosiaalisena toimintana, jaettavaan muotoon taltioituina ideoina, näkemyksinä ja mielipiteinä – suhteina. Työssäni suhteisuuden [...]

Analyysi

Luova tuho? Luovuuden asema media-alan käytännöissä ja tutkimuksessa Abstrakti: Artikkelissa tarkastellaan luovuuden asemaa media-alalla ammattikäytäntöjen ja akateemisen tutkimuksen näkökulmista. Suomalaisten aikakauslehtialan toimitustyön ammattilaisten parissa tehdyn tutkimuksen pohjalta analysoidaan luovuuden asemaa media-ammattilaisten toiminnassa. Tämän perusteella todetaan, että mediaorganisaatioissa ei juuri keskustella luovuudesta ja että [...]

Katsaus

<i>Terra incognita</i> – medioitunut kaupunki yleisötutkimuksen haasteena Viimeisen runsaan vuosikymmenen aikana kaupunki on alkanut kiehtoa yhä useampia viestintä- ja mediatutkijoita yhtäältä mediakulutuksen paikkana ja toisaalta itsessään mediaesitysten ja -teknologioiden rakentamana tilana. Matkapuhelimen käyttöä ryhdyttiin tutkimaan 1990-luvun puolivälin tienoilla, ja urbaani ympäristö on [...]

Kirja-arviot

Elämää suurempi kollaasio Bagh, Peter von (2014). Muisteja. Helsinki: Like, 427 s. Kun ihminen puhuu elokuvasta, hän on itse asiassa psykoanalyysissä. André Bazin kirjoittaa, että ”psykoanalyysin mukaan palsamointi saattaisi olla kuvataiteiden syntyyn ratkaisevasti vaikuttanut seikka”. Entisaikojen Egyptissä uskonto oli vahvasti [...]

Muuta