Alajaostot

Mevi ry:n alajaostot

 

Aikakauslehtitutkimuksen ryhmä

Aikakauslehtitutkimuksen ryhmän toiminta Media- ja viestintätieteellisen seuran erillisenä alajaostona on päättynyt. Ryhmän toiminnan päättämisestä päätettiin yhdistyksen hallituksen kokouksessa 13.12.2017 ryhmän vetäjän Maija Töyryn ehdotuksesta.

Toimiessaan verkosto kokosi yhteen aikakauslehtien tutkimuksesta ja opetuksesta kiinnostuneita. Ryhmä kokosi aikakauslehtitutkimuksen monitieteelliset työryhmät Mediatutkimuksen päiville vuonna 2016 Helsingissä ja 2014 Vaasassa. Lisäksi verkosto koordinoi vuonna 2008 avatun Aikakauslehtitutkimus.fi -tietokannan päivitystä ja ylläpitoa. Tällä hetkellä tietokannassa on 2 769 kotimaista ja 810 ulkomaista viitettä. Lisäksi verkosto oli mukana perustamasssa Magazine Symposium -seminaaria, joka on järjestetty syksyisin vuodesta 2010. Kaksi viimeisintä eli aikakauslehtityön opetuksen Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa päättymisen jälkeiset, on toteutettu aikakauslehtien päätoimittajien yhdistyksen APY:n, Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton ja Aikakausmedian kanssa. Yhteisen ideoinnin ja suunnittelukokousten jälkeen ohjelman on koonnut mediatutkimuksen dosentti Maija Töyry.

Kriittisen mediateorian jaosto

Kriittisen mediateorian jaoston tarkoituksena on koota yhteen kriittisestä ja teoreettisesta mediatutkimuksesta kiinnostuneita alan tutkijoita ja muita asiasta kiinnostuneita. Kriittisellä tutkimuksella ymmärretään erilaista media-, kulttuuri- ja yhteiskuntakriittistä suuntautumista. Jaoston toiminnassa mukana olevat edustavat tutkimusperinteitä, jotka ulottuvat vanhasta sivistysajattelusta Frankfurtin koulukunnan kautta uudempaan kapitalismi- ja demokratiakritiikkiin. Arvostelu edellyttää aina normatiivista otetta, joka puolestaan on tyypillinen teoreettisen tutkimuksen kysymys. Näin jaosto tarjoaa foorumin ja ajatusten vaihdon paikan niille, jotka haluavat korostaa media- ja viestintätutkimuksen teoreettisen kehittämisen merkitystä.

Kriittisen mediateorian jaosto kokoontuu viestintä- ja mediatutkimuksen kansallisilla tutkimuspäivillä, joilla se on muodostanut oman työryhmänsä vuodesta 2006 lähtien. Viime vuosina ryhmä on lisäksi järjestänyt yhteisiä tapaamisia myös tutkimuspäivien ulkopuolella.

Jaoston vetäjä: dosentti Tarmo Malmberg (tarmo.malmberg(at)uta.fi)

Sähköpostilista: Jaoston sähköpostilistalla (KMT-lista(at)helsinki.fi) välitetään tietoa ryhmän toiminnasta ja suunnitellaan tulevaa. Sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä pyynnön listan ylläpitäjälle (markus.ojala(at)helsinki.fi) tai lähettämällä viestin ‘subscribe [oma sähköpostiosoite] KMT-lista’ osoitteeseen Majordomo(at)helsinki.fi. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita sähköpostilistalle.