Alajaostot

Mevi ry:n alajaostot

 

Aikakauslehtitutkimuksen ryhmä

Aikakauslehtitutkimuksen ryhmä on Media- ja viestintätieteellisen seuran yhteydessä toimiva verkosto, joka kokoaa yhteen aikakauslehtien tutkimuksesta ja opetuksesta kiinnostuneita. Aikakauslehtitutkimuksen ryhmään eli käytännössä sen sähköpostilistalle ovat tervetulleita kaikki, joita aikakauslehtien tutkimus tai opetus eri tieteenaloilla kiinnostaa.Listalla on tällä hetkellä noin 40 henkilöä, jotka edustavat sekä korkeakouluopetusta että aikakauslehtialaa. Liittyä voi lähettämällä yhteystietonsa joko osoitteeseen lauri.haapanen(at)helsinki.fi, nanna.sarkka(at)aalto.fi tai maija.toyry(at)mediakollektiivi.fi, meilillä voi myös ilmoittaa toiveensa listalta poistamisesta. Suosittelemme mutta emme edellytä jäsenyyttä Media- ja viestintätieteellisessä seurassa.

Ryhmän toimintaa kehitetään tutkimusalan tarpeiden ja verkoston jäsenten ideoiden mukaisesti. Ryhmän toimintaa tällä hetkellä:

1. Aikakauslehtitutkimuksen monitieteelliset työryhmät Mediatutkimuksen päivillä vuonna 2016 Helsingissä ja 2014 Vaasassa.

2. Aikakauslehtitutkimus.fi -tietokanta on avattu vuonna 2008. Ryhmä koordinoi tietokannan päivitystä ja ylläpitoa. Tällä hetkellä tietokannassa on 2 769 kotimaista ja 810 ulkomaista viitettä.

3. Magazine Symposium on aikakauslehtien tekijöille, opiskelijoille ja tutkijoille tarkoitettu yhden päivän pituinen seminaari, joka on järjestetty syksyisin vuodesta 2010. Kaksi viimeisintä eli aikakauslehtityön opetuksen Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa päättymisen jälkeiset, on toteutettu aikakauslehtien päätoimittajien yhdistyksen APY:n, Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liiton ja Aikakausmedian kanssa. Yhteisen ideoinnin ja suunnittelukokousten jälkeen ohjelman on koonnut mediatutkimuksen dosentti Maija Töyry.

Aikakauslehtitutkimuksen ryhmän kevätkirjeessä lähetetään kutsu vuoden 2016 Magazine Symposiumin suunnittelukokoukseen. Yleisön kiinnostuksen kohteena tiedetään olevan erityisesti aikakauslehdistön uudet hankkeet ja ideat. Aiempien symposiumien teemoja ovat olleet tabletit (2010), lukijat (2011), visuaalisuus (2012), kehittäminen ja innovaatiot (2013). Kahtena viime vuonna on keskitytty alan rakennemuutokseen. Joka vuosi on esitelty tuoreita aikakauslehtiaiheisia väitöstutkimuksia, graduja ja muuta tutkimusta.

Kriittisen mediateorian jaosto

Kriittisen mediateorian jaoston tarkoituksena on koota yhteen kriittisestä ja teoreettisesta mediatutkimuksesta kiinnostuneita alan tutkijoita ja muita asiasta kiinnostuneita. Kriittisellä tutkimuksella ymmärretään erilaista media-, kulttuuri- ja yhteiskuntakriittistä suuntautumista. Jaoston toiminnassa mukana olevat edustavat tutkimusperinteitä, jotka ulottuvat vanhasta sivistysajattelusta Frankfurtin koulukunnan kautta uudempaan kapitalismi- ja demokratiakritiikkiin. Arvostelu edellyttää aina normatiivista otetta, joka puolestaan on tyypillinen teoreettisen tutkimuksen kysymys. Näin jaosto tarjoaa foorumin ja ajatusten vaihdon paikan niille, jotka haluavat korostaa media- ja viestintätutkimuksen teoreettisen kehittämisen merkitystä.

Kriittisen mediateorian jaosto kokoontuu viestintä- ja mediatutkimuksen kansallisilla tutkimuspäivillä, joilla se on muodostanut oman työryhmänsä vuodesta 2006 lähtien. Viime vuosina ryhmä on lisäksi järjestänyt yhteisiä tapaamisia myös tutkimuspäivien ulkopuolella.

Jaoston vetäjä: dosentti Tarmo Malmberg (tarmo.malmberg(at)uta.fi)

Sähköpostilista: Jaoston sähköpostilistalla (KMT-lista(at)helsinki.fi) välitetään tietoa ryhmän toiminnasta ja suunnitellaan tulevaa. Sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä pyynnön listan ylläpitäjälle (markus.ojala(at)helsinki.fi) tai lähettämällä viestin ‘subscribe [oma sähköpostiosoite] KMT-lista’ osoitteeseen Majordomo(at)helsinki.fi. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita sähköpostilistalle.