Svenska

Samfundet för medie- och kommunikationsvetenskap Mevi

Samfundet för medie- och kommunikationsvetenskap (Mevi) vill stöda forskning om kommunikation och medier genom att göra fältet känt både inom det vetenskapliga samfundet och utanför det. Föreningen har omkring 300 medlemmar, de flesta i Finland.

Föreningen håller kontakt med både finländska och internationella forskare, organisationer och forskningsinstitut. Vi deltar aktivt i samarbetet med de övriga nordiska forskarföreningarna, och med Nordicom, Nordiskt informationscenter for media- och kommunikationsforskning, och Nordmedia Network. Mevi är också medlem av International Association for Media and Commication Research IAMCR och European Communication Research and Education Association ECREA. Dessutom arbetar Mevi för ett närmare samarbete med kommunikationsforskare i de baltiska länderna och Ryssland.

I Finland följer föreningen med utvecklingen inom kommunikationsfältet och deltar aktivt i diskussionen om forsknings-och utvecklingsstrategier. Viktiga frågor inom fältet behandlas i föreningens tidskrift Media & viestintä (tidigare Tiedotustutkimus) och på de konferenser och seminarier föreningen organiserar.

Kontakt:
Mevi ry / Anna Rantasila
Fakulteten för Kommunikationsvetenskap
33014 Tampereen yliopisto
mevi.sihteeri(at)gmail.com

Media & viestintä

Media & viestintä (tidigare Tiedotustutkimus) är en av Finlands ledande tidskrifter om kommunikations- och medieforskning, och har utkommit sedan 1970-talet. Fyra nummer per år behandlar ett brett område inom forskningen i artiklar, intervjuer, recensioner och kommentarer. Artiklarna skrivs i regel på finska men sammandrag på engelska ingår. Media & viestintä ges ut av den finländska forskarföreningen Mevi.

Kontakt:
Media & viestintä / Auli Harju
Fakulteten för Samhällsvetenskaper
33014 Tampere universitet

toimitussihteeri(at)mediaviestinta.fi