kehysanalyysi

Pelkkää retoriikkaa? Populismin kehykset Helsingin Sanomissa ja Ilta-Sanomissa vuoden 2011 eduskuntavaalien yhteydessä

Artikkeli   // 0 Comments

Juha Herkman

Abstrakti: Tässä tutkimuksessa selvitetään laadullisen kehysanalyysin avulla, minkälaisia merkityksiä populismille annettiin vuoden 2011 eduskuntavaalien lehtijulkisuudessa. Analyysi valottaa osaltaan populismi-termin käyttöä poliittisessa diskurssissa ja sitä kautta populismin roolia suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa. Tutkimuksen aineistona ovat Helsingin Sanomissa ja Ilta-Sanomissa vaalien yhteydessä julkaistut lehtijutut, joissa puhuttiin populismista. Populismi [...]

>>>