sanomalehdet

Pelkkää retoriikkaa? Populismin kehykset Helsingin Sanomissa ja Ilta-Sanomissa vuoden 2011 eduskuntavaalien yhteydessä

Artikkeli   // 0 Comments

Juha Herkman

Abstrakti: Tässä tutkimuksessa selvitetään laadullisen kehysanalyysin avulla, minkälaisia merkityksiä populismille annettiin vuoden 2011 eduskuntavaalien lehtijulkisuudessa. Analyysi valottaa osaltaan populismi-termin käyttöä poliittisessa diskurssissa ja sitä kautta populismin roolia suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa. Tutkimuksen aineistona ovat Helsingin Sanomissa ja Ilta-Sanomissa vaalien yhteydessä julkaistut lehtijutut, joissa puhuttiin populismista. Populismi [...]

>>>

Pohjoisen ydinmylly
Fennovoima kolmessa suomalaisessa sanomalehdessä 2007–2013

Artikkeli   // 0 Comments

Pertti Vehkalahti

Abstrakti: Artikkelissa tutkitaan lehtikirjoittelua Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Aineistona ovat Helsingin Sanomissa, Kalevassa ja Raahen Seudussa julkaistut lehtijutut ja mielipidekirjoitukset vuosilta 2007–2013. Artikkelissa selvitetään, minkä verran eri ryhmät esiintyivät puhujina lehtien sivuilla. Lisäksi tarkastellaan, mistä aiheista aineistossa puhuttiin ja millaisten ydinvoima-argumenttien yhteydessä eri puhujat esiintyivät. Tutkimus perustuu aineiston määrälliseen [...]

>>>