Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä
Media ja viestintätieteellinen seura Mevi ry / sihteeri Anna Rantasila

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Mevin sihteeri Anna Rantasila, mevi.sihteeri @ gmail.com

 

3. Rekisterin nimi
Media- ja viestintätieteellisen seuran jäsenrekisteri ja rekisteri Media & viestintä -lehden tilaajista

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisterin ylläpitäminen, tiedotus Media & viestintä -lehteen ja Mediatutkimuksen päiviin liittyvistä asioista, yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta. Yhdistyksen säännöt ovat nähtävillä seuran verkkosivuilla: http://mediaviestinta.fi/blogi/seurasta/saannot/

 

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, mahdollisesti puhelinnumero, jäsenlaji

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Seuran jäsenet, jotka itse ilmoittavat yhteystietonsa ja niiden muutokset seuralle

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteristä ei luovuteta tietoja muille toimijoille. Rekisterin tietoja käytetään vain Media- ja viestintätieteellisen seuran toiminnassa

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain yhdistyksen hallituksen jäsenten toimesta.

 

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa omat tietonsa. Seurasta eronneiden tiedot poistetaan rekisteristä. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Seuran jäsenten toivotaan ilmoittavan ajantasaiset tietonsa sihteerille osoitteeseen mevi.sihteeri @ gmail.com.

 

Laatimispäiväys: 23.5.2018