Väitöskirjoja 10/2016-12/2016

Eija Poteri

Media- ja viestintätutkimuksen väitöskirjoja 10/2016 ̶ 12/2016

14.10.2016 Telenius, Johanna. (2016). Sensemaking in meetings: collaborative construction of meaning and decisions through epistemic authority. Helsinki: Aalto University School of Business. ( Aalto University publication series. Doctoral dissertations, 185/2016.) Permanent link: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-7014-8

29.10.2016 Kääntä, Liisa. (2016). Hyviä pointteja: vuorovaikutus vertaisten kesken institutionaalisessa verkkokeskustelussa. Vaasa: Vaasan yliopisto. (Acta Wasaensia; 359.) Link: http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-701-9.pdf

29.10.2016 Mäenpää, Jenni. (2016). Todeksi tehty valokuva: objektiivisuuden rakentuminen uutiskuvajournalismissa. Tampere: Tampereen yliopisto. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1708.) Permanent link: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0224-5

19.11.2016 Rohas, Eeva. (2016). Sylviasta, Sylvialle, Sylviana: retoriikka ja merkityksenmuodostus osoitteessa www.sylviaplathforum.com. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (Jyväskylä Studies in Humanities; 295.) Permanent link: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6779-6

19.11.2016 Seuri, Olli. (2016). Historian journalistinen esittäminen: 1960-luku Helsingin Sanomissa vuosina 2008 ja 2013. Tampere: Tampereen yliopisto. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1723.) Permanen link: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0259-7

26.11.2016 Sommier, Mélodine. (2016). Constructing the secular imagined community: a critical intercultural analysis of discourses of laïcité from Le Monde. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (Jyväskylä Studies in Humanities; 296.) Permanent link: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6822-9

9.12.2016 Kotilainen, Noora. (2016). Visual theaters of suffering: constituting the Western spectator in the age of the humanitarian world politics. Helsinki: Helsingin yliopisto. (Publications of the Faculty of Social Sciences.) Permanent link: http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-2568-2

10.12.2016 Kędra, Joanna. (2016). Interpretation of journalistic photographs as an instrument of visual literacy education. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (Jyväskylä Studies in Humanities; 297.) Permanent link: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6796-3

17.12.2016 Kleemola, Olli. (2016.) Valokuva sodassa: neuvostosotilaat, neuvostoväestö ja neuvostomaa suomalaisissa ja saksalaisissa sotavalokuvissa 1941–1945. Turku: Sigillum. Väitöskirja kuuluu poliittisen historian tieteenalaan.

22.12.2016 Räisä, Tiina. (2016.) Medieritualer som klass- och kulturbundna diskurser och funktioner: Hufvudstadsbladets lucia och konstruktionen av Svenskfinland.  Helsinki: Helsingin yliopisto. (Nordica Helsingiensia.) Permanent link: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2827-0