CfP: ”Totuus, valhe, media ja viestintä”

HAKUAIKAA JATKETTU 30.4. saakka!

Call for Papers  

Media & viestintä -lehden erikoisnumero
”Totuus, valhe, media ja viestintä”

Disinformaatio, poliittinen propaganda, faktojen vääristely ja suoranaiset valheet ovat leimanneet viime aikojen merkittävimmistä maailmanpolitiikan tapahtumista käytyä keskustelua. Muun muassa valtiojohtoinen aggressiivinen informaatiovaikuttaminen, oikeistopopulismin globaali nousu ja julkisen keskustelun väitetty polarisoituminen ovat herättäneet uutta keskustelua median ja totuuden suhteesta. On jopa esitetty, että elämme totuudenjälkeistä aikaa, jossa todellisuus on alistettavissa sen kokemukselliselle mediavälitteiselle esittämiselle.

Erityisesti verkkojulkisuuksissa käytävän yhteiskunnallisen keskustelun agendan ja tyylin on väitetty ajoittain irrottautuvan keskusteluaiheiden käsittelyn kannalta olennaisesta tietopohjasta. Tämä voidaan nähdä ongelmana julkisen keskustelun deliberatiivisen arvon näkökulmasta; jos faktojen ja yhteisten keskustelun pelisääntöjen sijaan keskustelua määrittävät entistä enemmän esimerkiksi tunne, huhut, identiteettipolitiikka ja jopa valheet, vaarantuvat esimerkiksi demokratian ja poliittisen tahdonmuodostuksen legitimiteetti ja uskottavuus. Toisaalta mediajulkisuudet tarjoavat tiloja ja välineitä yhteiskunnallisesti epäterveellisten ilmiöiden ja vilpillisten toimijoiden paljastamiseksi, haastamiseksi ja tilille vaatimiseksi.

Miten median, viestinnän, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimus vastaa taas ajankohtaistuneeseen huoleen media ja totuuden suhteen mahdollisista kieroutumista?

Media & viestintä -lehti julistaa haettavaksi kotimaisilla kielillä kirjoitettuja tutkimusartikkeleita, katsauksia, kommenttitekstejä ja kirja-arvosteluita, jotka käsittelevät laajasti käsitettynä totuuden, valheen, median ja viestinnän suhdetta. Vuoden 2017 syksyllä julkaistavaan erikoisnumeroon haetaan niin empiirisiä kuin teoreettisia kontribuutioita, jotka voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:

– Median, totuuden ja valheen suhde politiikassa ja poliittisessa viestinnässä
– Median ja viestinnän tieto- ja totuusteoreettiset kysymykset
– Mediavälitteinen informaatiovaikuttaminen ja infosota
– Journalismi, valejournalismi ja faktat
– Median rakenteet ja totuudenjälkeinen aika
– Verkkoviestinnän, journalismin ja informaation suhde
– Mediakasvatus, mediakritiikki ja faktat
– Propaganda ja promootiokulttuuri
– Totuuden, valheen, median ja viestinnän suhteen historia

Tarjouksia julkaistaviksi teksteiksi otetaan vastaan 30.4.2017 saakka. Tarjottavat tutkimusartikkelit läpikäyvät vertaisarvioinnin. Kaikissa juttutyypeissä tulee noudattaa Media & viestinnän kirjoittajaohjeita (https://mediaviestinta.fi/blogi/kirjoita-lehteen/). Teemanumero julkaistaan syksyllä 2017.