Video: Maria Ruotsalainen & Jonne Arjoranta (+ Hirsjärvi, Kovala, Saresma)

”Videoabstraktien” sarjamme jatkuu: Maria Ruotsalainen ja Jonne Arjoranta esittelevät Media & viestintä -lehden numerossa 3-4/2017 ilmestynyttä artikkelia ”Turvetta tupaan: faktat, valheet ja affektiivinen vastaanotto Turveinfo-mainoskampanjassa”. Artikkelin muut kirjoittajat ovat Irma Hirsjärvi, Urpo Kovala ja Tuija Saresma.

”Videoabstraktien” sarjamme jatkuu: Maria Ruotsalainen ja Jonne Arjoranta esittelevät Media & viestintä -lehden numerossa 3-4/2017 ilmestynyttä artikkelia ”Turvetta tupaan: faktat, valheet ja affektiivinen vastaanotto Turveinfo-mainoskampanjassa”. Artikkelin muut kirjoittajat ovat Irma Hirsjärvi, Urpo Kovala ja Tuija Saresma.

”Turpeen energiakäyttöä lobannut Turveinfo-kampanja näkyi laajasti eri medioissa alkuvuodesta 2017. Se herätti kiivaan ja tunnepitoisen vastareaktion. Kampanjan väitteitä pidettiin yksinkertaistavina, valheellisina ja joiltain osin myös loukkaavina.

Tässä artikkelissa analysoimme mainoskampanjan sisältöä ja vastaanottoa sekä sen aiheuttamia reaktioita. Tarkastelemme erityisesti affektiivisuuden ja faktuaalisuuden suhdetta kampanjassa. Miten nykykulttuurissa käyty keskustelu vaihtoehtoisista totuuksista näkyy median moninaista kenttää hyväkseen käyttävän, lobbaajien tilaaman mainoskampanjan tulkinnoissa ja ehkä laajemminkin median tulkitsemisessa? Analyysimme viitekehyksenä toimivat affektiteoriat ja käsitys mediasta hybridisinä systeemeinä. Tarkastelemme kampanjaa lopuksi myös laajemmassa energiapoliittisessa kontekstissa.”