Lisää kohtaamisia ja monimuotoista tiedonvaihtoa – Professori Mikko Villistä MEVIn puheenjohtaja

Media- ja viestintätieteellinen seura MEVI ry. on jälleen pitänyt jokakeväisen vuosikokouksensa. Yhdistykselle valittiin uusi hallitus ja samalla myös puheenjohtaja vaihtui: MEVI ry:n puheenjohtaja on nyt journalistiikan professori Mikko Villi Jyväskylän yliopistosta.

Media- ja viestintätieteellinen seura MEVI. on jälleen pitänyt jokakeväisen vuosikokouksensa. Yhdistykselle valittiin uusi hallitus ja samalla myös puheenjohtaja vaihtui: MEVIn puheenjohtaja on nyt journalistiikan professori Mikko Villi Jyväskylän yliopistosta.

Puheenjohtajana vuodesta 2016 toiminut Eliisa Vainikka kertoo jättävänsä tehtävän hyvillä mielin seuraajalleen. ”Näiden kahden vuoden aikana hallitus on ollut aktiivinen ja olemme saaneet paljon aikaan. Esimerkiksi Media & viestintä -lehden kehittämisen ja avoimen saatavuuden eteen on tehty hyvää työtä ja useita hienoja tapahtumia järjestetty. Nyt kun yliopistot tuntuvat olevan jatkuvassa muutoksessa ja resurssit kiristyvät, niin tieteellisten seurojen rooli nähdäkseni kasvaa. Toivoisin, että yliopistot arvostaisivat seurojen tekemää työtä enemmän. Myös tutkijoiden olisi hyvä tulla aktiivisesti mukaan toimintaan – yhteiseksi hyväksihän tässä tehdään hommia”, Vainikka muistuttaa.

Myös uusi puheenjohtaja näkee MEVI:n merkityksen tulevaisuudessa yhä tärkeämpänä. ”Viestinnän monimuotoistuessa myös alan tutkimus laajenee ja monipuolistuu, ja uskonkin, että jatkossa yhä useampi tieteentekijä kokee itsensä median ja viestinnän tutkijaksi. Tässä tilanteessa MEVI pystyy tarjoamaan sateenvarjon, jonka alla he voivat kokea yhteenkuuluvuutta ja toimia yhdessä”, Villi sanoo.

Villi
MEVI ry:n puheenjohtaja Mikko Villi.

”Tärkeää on lisäksi, että media- ja viestintäalan toimijat ovat tietoisia tekemästämme tutkimuksesta ja ymmärtävät paremmin, miten se voi auttaa heitä selviämään alaa koettelevista erilaisista murroksista. MEVI:llä voi siten olla tutkijoita yhdistävän roolin lisäksi mahdollisuus lisätä kohtaamisia ja tiedonvaihtoa tutkijoiden ja kaupallisten sekä yhteiskunnallisten toimijoiden välillä”, Villi jatkaa.

 

Mevin sihteerinä jatkaa Anna Rantasila (Tampereen yliopisto). Muut uuden hallituksen jäsenet ovat:

Lauri Haapanen (Helsingin yliopisto/Jyväskylän yliopisto)
Camilla Haavisto (HY/Svenska social- och kommunalhögskola)
Mikko Hautakangas (TaY)
Kari Karppinen (HY)
Anne Laajalahti (Infor)
Reeta Pöyhtäri (TaY)
Niina Uusitalo (TaY/Media & viestinnän toimitussihteeri)
Eliisa Vainikka (TaY)

Varajäsenet: Veera Kangaspunta (TaY) ja Sinikka Torkkola (TaY)