Media & viestintä 3/2019

kansi 3-2019Media & viestinnän kolmosnumero on saatavilla avoimesti Journal.fi-palvelussa:

https://journal.fi/mediaviestinta

Lehdessä ollaan journalismin käytäntöjen ja journalismikritiikin äärellä. Avausartikkelissa Heidi Kurvinen tarkastelee toimittajien tasa-arvokeskustelua 1980- ja 1990-luvulla aikalaistekstien (Sanomalehtimies/Journalisti-lehti, Tiedotustutkimus ja SAL-vuosikirja) ja haastatteluin kerätyn muistitiedon avulla. Jenni Niemelä-Nyrhinen ja Janne Seppänen kysyvät, miten kuvajournalismi voi tarttua eettisen kuluttamisen haasteeseen käyttäen aineistonaan vuonna 2017 Aamulehdessä julkaistuja kuvia. Anna-Kaisa Kuusisto ja Jaakko Tuominen puolestaan tarkastelevat sitä, miten Aamulehti, Helsingin Sanomat ja Yle esittävät yksin Suomeen tulleet pakolaisnuoret. He tarkastelevat em. mediassa esiintyviä teemoja sekä ottavat tarkempaan lähilukuun nuorten iänmääritykseen, perheenyhdistämiseen ja toimijuuteen liittyvät tekstit.

Mediatutkimuksen historiaa -sarjan päähenkilönä on tällä kertaa Eino Suova ja hänen sanomalehtiopillinen tutkimuksensa. Kirja-arvioissa aiheina pakolaisuus, tunteet ja media, populistisen politiikan mediasuhde ja Yleisradiotoiminta.

Päätoimittaja Jenni Mäenpää pohtii pääkirjoituksessa, miten teknologinen kehitys ja konenäkö haastavat visuaalisuuden tutkimusta ja yhteiskuntatiedettä.

Sisällysluettelo

Media & viestintä 3/2019

———————————–

Pääkirjoitus

Jenni Mäenpää: Konenäkeminen haastaa yhteiskuntatieteilijän

Artikkelit

Heidi Kurvinen: ”Minusta tuntuu, ettei suomalaisille naisille sovi iskulauseiden sorvaaminen”: Toimittajien tasa-arvokeskustelu 1980- ja 1990-luvulla

Jenni Niemelä-Nyrhinen & Janne Seppänen: Kuvajournalismi ja eettisen kuluttamisen haaste

Anna-Kaisa Kuusisto & Jaakko Tuominen:  Epäilyä ja myötätuntoa: Yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa ja Ylen verkkouutisissa 2014-2016

Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa 2

Tarmo Malmberg: Sanomalehtiopillista mediahistoriaa

Kirja-arviot

Heikki Hellman: Julkinen palvelu: lyhyt johdanto

Salla Tuomola: Tunteella, pakolaisista ja meistä itsestämme

Aleksi Koski: Perussuomalaisille yhtäläistä mediakohtelua

Kirjoittajat

English abstracts