Mevi ry.

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry:n tehtävänä on edistää viestinnän ja median tutkimusta sekä tehdä sitä tunnetuksi tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella. Liittymällä jäseneksi tuet seuran toimintaa median ja viestinnän tutkimuksen kentällä!

Julkaisut

Yhdistys julkaisee Media & viestintä -lehteä. Media & viestintä käsittelee laajasti mediakentän ja viestinnän ilmiöitä. Lehdessä esitellään sekä kotimaista että ulkomaista viestintään liittyvää tutkimusta ja keskustelua. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa verkkojulkaisuna. Vuoden lopuksi julkaistaan lisäksi painettu Media & viestinnän vuosikirja.

Media & Viestinnän / Tiedotustutkimuksen irtonumeromyynnistä huolehtivat yhdistyksen sihteeri, Akateeminen kirjakauppa ja Tiedekirja. Normaalin irtonumeron hinta on 10 euroa. Vanhoja numeroita myydään 4 euron hintaan.

Seminaarit ja tapahtumat

Mevi ry. järjestää erilaisia tapahtumia median ja viestinnän tutkijoille sekä muille alan tutkimuksesta kiinnostuneille.

Tärkeä osa yhdistyksen toimintaa ovat joka toinen vuosi järjestettävät Median ja viestinnän tutkimuksen päivät, tuttavallisemmin MEVI-päivät. Tämä alan tärkein kotimainen konferenssi tuo yhteen tutkijoita ja opettajia viestinnän eri aloilta. MEVI-päivillä kuullaan myös kansainvälisiä puhujia ja keskustellaan alan ammattikentän toimijoiden kanssa.

MEVI2018 järjestettiin Jyväskylässä 27.-28.4.2018 yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen sekä viestinnän johtamisen oppiaineen kanssa. Päivien teemana oli Toivo – lisätietoa löydät tapahtuman verkkosivuilta sekä Facebook-sivuilta.

Vuodesta 2018 alkaen Mevi ry. on järjestänyt myös laajemmin kansalaisille suunnattua mediakriittistä keskustelutilaisuutta osana Mediataitoviikkoa. Vuoden 2019 keskustelutilaisuus järjestetään Pirkanmaan maakuntakirjastossa Metsossa tiistaina 5.2.2019.

Kansainvälinen toiminta

Yhdistys osallistuu aktiivisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön muiden maiden tutkijoiden yhdistysten kanssa. Osana tätä pohjoismaista verkostoa Mevi ry. on mukana järjestämässä joka toinen vuosi järjestettävää kansainvälistä Nordmedia-konferenssia.

Yhdistys on myös liitännäisjäsen kansainvälisessä media- ja joukkoviestintätutkimuksen yhdistyksessä IAMCR:ssä sekä eurooppalaisessa viestinnän tutkimuksen ja opetuksen yhdistyksessä ECREA:ssa. Lisäksi yhdistys edistää yhteistyötä Baltian maiden ja Venäjän joukkoviestinnän tutkijoiden kanssa.

Tieteellinen yhteistyö

Yhdistys kuuluu Tieteellisten Seurain Valtuuskuntaan, jonka kautta Mevi ry tekee yhteistyötä muiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten kanssa. Yhdistys järjestää Viestinnän tutkimuksen päiviä yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Lisäksi yhdistys on Kultti ry:n eli Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton sekä Tiedekustantajien liiton jäsen. Yhdistys tekee yhteistyötä myös pohjoismaisen tiedotustutkimuksen tietopalvelun Nordicomin kanssa. Media & Viestintä -lehti on julkaisuvaihdossa useiden tieteellisten aikakauslehtien kanssa.

Jäsenistö

Yhdistyksessä on noin 300 jäsentä, joista suurin osa on Suomessa toimivia tutkijoita, toimittajia ja median ammattilaisia.