Samfundet för medie- och kommunikationsvetenskap Mevi

Samfundet för medie- och kommunikationsvetenskap (Mevi) är en vetenskaplig förening som samlar forskare, utbildare, studenter och praktiker inom området för medier och kommunikation. Föreningen verkar för att ge forskningen i medier och kommunikation en etablerad ställning i samhället, att initiera och utveckla det internationella samarbetet på området samt att främja utbytet av kunskaper och erfarenheter mellan forskare och praktiker inom medier och kommunikation. Föreningen har omkring 300 medlemmar.

Föreningen har sedan 1970-talet gett ut den vetenskapliga tidskriften Media & viestintä (tidigare Tiedotustutkimus). Tidskriften är den ledande tidskriften inom vetenskapsområdet i Finland. Alla artiklar är fritt tillgängliga (open access) vilket också gäller det digitala arkivet. Journalen är finskspråkig men artikelsammandrag på engelska ingår.

Tillsammans med universitet och yrkeshögskolor i Finland ordnar föreningen konferensen Median ja viestinnän tutkimuksen päivät (Mevi-päivät). Konferensen äger rum vartannat år och ordnas kring varierande teman och med inbjudna plenarföreläsare med internationell profil. Också regionala seminarier och aktiviteter riktade till allmänheten ordnas varje år.

Föreningen deltar aktivt i samarbete med de övriga nordiska forskarföreningarna, Nordicom (Nordiskt informationscenter for media- och kommunikationsforskning) och Nordmedia Network. Mevi är också medlem av de internationella vetenskapliga föreningarna International Association for Media and Commication Research IAMCR och European Communication Research and Education Association ECREA.

Som medlem i föreningen kan antas forskare, grundstuderande och doktorander i medier och kommunikation, lärare vid yrkeshögskolor, forskare vid forskningsinstitut på området och personer inom den offentliga sektorn och organisationer med intresse för vetenskapliga perspektiv på medier och kommunikation.

Kontakt:

Katja Lehtisaari (ordförande): katja.lehtisaari@tuni.fi
Mirka Muilu (sekreterare): sihteeri@mediaviestinta.fi

Media & viestintä / Nina Oisalo
toimitussihteeri(at)mediaviestinta.fi