Media & viestintä hakee uutta päätoimittajaa ja toimitussihteeriä

Media & viestintä etsii uutta päätoimittajaa ja toimitussihteeriä kaudelle 2022–2024. Molemmat tehtävät ovat kahden vuoden mittaisia yhden vuoden lisäoptiolla (2+1).

Media & viestintä on Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry:n kustantama kotimainen tiedejulkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on keskeinen ja arvostettu lehti alallaan, ja Julkaisufoorumin luokituksessa se on arvioitu tasolle 2. Lehden artikkeleista julkaistaan blogikirjoituksia ja videoabstrakteja Mevi ry:n verkkosivuilla www.mediaviestinta.fi. Lehti ilmestyy avoimena verkossa osoitteessa journal.fi/mediaviestinta.

Päätoimittaja vastaa lehden toimitustyöstä. Tähän kuuluu lehteen tarjottujen artikkelien arviointi ja kommentointi, toimituskunnan kokousten vetäminen, teemanumeroiden ideointi, pääkirjoitusten laatiminen ja ajoittain lehden tapahtumien organisointi. Päätoimittajan tehtävästä maksetaan 1 000 euron vuotuinen palkkio. Päätoimittajalta edellytetään tohtorintutkintoa. Päätoimittajan tehtävä on jaettavissa myös kahdelle henkilölle.

Toimitussihteerin tehtäviin kuuluvat artikkelien kommentointi ja oikoluku, toimitustyön organisointi ja tehtävien delegointi, yhteydenpito kirjoittajiin, vertaisarviointiprosessista huolehtiminen sekä Media & viestinnän blogin ja sosiaalisen median kanavien päivittäminen. Toimitussihteeri osallistuu myös kotimaisen tiedejulkaisemisen kehittämiseen. Toimitussihteerille maksetaan työstä vuosittain 7 000 euron palkkio. Toimitussihteerin tehtävään hakevilta toivotaan kokemusta median ja viestinnän tutkimuksen parissa työskentelystä sekä tieteellisestä kirjoittamisesta.

Mikäli kiinnostuit päätoimittajan tai toimitussihteerin tehtävästä, lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen mevi.sihteeri@gmail.com maanantaihin 21. kesäkuuta 2021 mennessä. Kuvaile hakemuksessa kokemustasi tieteellisestä kirjoittamisesta ja tieteellisestä julkaisutoiminnasta. Uusi päätoimittaja pääsee suunnittelemaan lehden uutta strategiaa, joten kuulemme mielellämme jo hakemuksessa, millä tavoin kehittäisit lehden strategiaa ja toimintaa. Liitä hakemukseen mukaan ansioluettelo.

Mevi ry:n hallitus valitsee päätoimittajan. Uusi päätoimittaja puolestaan tekee ehdotuksen toimitussihteeristä, ja hallitus hyväksyy valinnan.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.