Kuka kelpaa talouden asiantuntijaksi mediaan?

”Paikka uskottavuuden hierarkiassa määräytyy ennen kaikkea institutionaalisen taustan mukaan”, kertoo Timo Harjuniemi tekemästään havainnosta artikkelissaan Talouden asiantuntijoiden uskottavuuden hierarkia suomalaisten talous- ja politiikan toimittajien silmin. ”Uskottavalla asiantuntijalla on myös henkilökohtaista ’mediapääomaa’ eli hän on tuttu julkisuudesta ja toimittajat ovat oppineet luottamaan hänen arvioihinsa.” Artikkeli on julkaistu Media & viestintä -lehden numerossa 3/2021.

Mihin laajempaan keskusteluun artikkelisi liittyy?
Artikkeli liittyy keskusteluun talouspolitiikan journalismista ja talouspolitiikan asiantuntijuudesta. Talouden asiantuntijat ovat keskeinen osa talouspolitiikan journalismia ja laajemminkin politiikan mediajulkisuutta. Uskottavimpina pidetyt asiantuntijat voivat arvioida sitä, millaista talouspolitiikan linjaa pidetään kulloinkin järkevänä ja toivottavana.

Mikä on antisi tähän keskusteluun?
Artikkelissa analysoidaan, ketkä ovat uskottavimpia talouden asiantuntijoita suomalaisten talouden ja politiikan toimittajien silmissä. Artikkelin lähtöoletuksena on, että toimittajien arviot asiantuntijoiden uskottavuudesta seurailevat pitkälti asiantuntijoiden institutionaalista asemaa.

Mikä on artikkelisi keskeinen argumentti?
Artikkelin keskeinen argumentti on, että uskottavimpia asiantuntijoita ovat sellaiset ekspertit, jotka työskentelevät esimerkiksi taloustieteellisissä tutkimuslaitoksissa. Tällaisissa instituutiossa työskenteleviä asiantuntijoita pidetään yleisesti puolueettomampina kuin esimerkiksi pankkien palveluksessa työskenteleviä ekonomisteja, jotka ovat niin ikään tärkeitä taloustiedon lähteitä. Toisaalta talousasiantuntijuus ei ole toimittajien silmissä koskaan täysin puolueetonta: talouspolitiikan kysymyksissä asiantuntijuus ja politiikka niveltyvät vahvasti toisiinsa, mikä kielii talouden asiantuntijatiedon vahvasta roolista poliittisissa kamppailuissa.

Kenen kannattaa lukea artikkelisi?
Tietysti kaikkien, jotka ovat kiinnostuneita talouskeskustelusta ja talouspolitiikkaa käsittelevästä journalismista!

Mikä sai sinut tarttumaan tähän aiheeseen?
Osin syyt olivat käytännöllisiä: työskentelin projektissa, jossa haastattelin talouspolitiikkaa seuraavia suomalaisia toimittajia. Oli luontevaa kirjoittaa artikkeli haastatteluiden pohjalta. Toisaalta olen kiinnostunut journalismin käytännöistä sekä talouden asiantuntijuuteen liittyvistä kysymyksistä.

(Lauri Haapanen)

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.