Missä menee raja työn ja vapaa-ajan välillä – vai meneekö missään?

”Kun ajatukset menee töihin, niin en ole hirveästi paikalla vaikka olenkin siinä […] ja kyllähän mä ärsyynnyn, jos mun perhe sanoo siitä […] mulla on joku työasia mielessä ja mä haluan ajatella sitä, älkää antako sen häiritä, kestäkää minua!” Näin kertoo itsestään eräs toimittaja artikkelissa Ammatti-identiteetin merkitys toimittajien työn ja muun elämän rajanhallinnalle. Artikkelin ovat tehneet Jonna Leppäkumpu ja Anu Sivunen, ja se on julkaistu Media & viestintä -lehdessä 3/2022.

Mihin laajempaan ilmiöön ja keskusteluun artikkelinne liittyy?
Artikkelimme liittyy työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen ilmiöihin keskittymällä erityisesti työn ja muun elämän rajanhallinnan kysymyksiin. Artikkelissa nostamme esiin ammatti-identiteetin merkityksen työn ja muun elämän rajanhallinnalle.

Mikä on antinne tähän keskusteluun?
Tarkastelemme suomalaisten toimittajien sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien työ- ja yksityiselämän henkilöiden käsityksiä suomalaisten toimittajien ammatti-identiteetistä sekä niiden merkitystä toimittajien työn ja muun elämän rajanhallinnalle. Tulosten mukaan kahteen pääteemaan jakautuvat käsitykset toimittajien ammatti-identiteeteistä sekä oikeuttavat että haastavat työn ja muun elämän rajanhallintaa, jonka näemme rakentuvan päivittäisessä vuorovaikutuksessa sekä työ- että yksityiselämän vuorovaikutussuhteissa.

Mikä on artikkelinne keskeinen argumentti?
Ammatti-identiteetillä on keskeinen rooli siinä, miten työntekijät, tässä tapauksessa suomalaiset toimittajat, hallitsevat työn ja muun elämän rajojaan.

Mitä haluatte artikkelillanne sanoa?
Ammatti-identiteetin merkitys työn ja muun elämän rajanhallinnalle on olennainen, ja etenkin käsitys vahvasta ammatti-identiteetistä voi edesauttaa työssäjaksamista ja tuottaa kokemuksen työn merkityksellisyydestä. Toisaalta vahva ammatti-identiteetti voi myös tuottaa haasteita vuorovaikutussuhteiden tasolla. Vahva ammatti-identiteetti kietoutuu käsityksiin toimittajuudesta elämäntapana, kun taas ammatti-identiteetin rooli on vähäisempi silloin kun toimittajuus nähdään palkkatyönä. Molemmat tavat hahmottaa ammatti-identiteettiä voivat kuitenkin auttaa toimittajia tasapainottamaan työn ja muun elämän vastuita ja velvollisuuksia.

Kenen kannattaa lukea artikkelinne?
Kaikkien, jotka haluavat pohtia oman ammatti-identiteetin merkitystä sekä työn ja muun elämän rajoja ja niiden hallintaa. Artikkeli tuo uusia näkökulmia sen tarkasteluun, miten työstä ja ammatti-identiteetistä puhutaan ja millaisia asioita tällä puheella sekä oikeutetaan että haastetaan työ- että yksityiselämän vuorovaikutussuhteissa.

Mikä sai teidät tarttumaan tähän aiheeseen?
Työn ja muun elämän yhteensovittamisen, tasapainottelun ja rajojen hallinnan kysymykset ovat oleellinen ja tärkeä tarkastelukohde työssäjaksamisen, johtamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Luovaa tietotyötä tekevät työntekijät, tässä tapauksessa suomalaiset toimittajat, tarjosivat erinomaisen tarkastelukohteen ammatti-identiteettiin ja työn ja muun elämän rajanhallintaan kytkeytyviin kysymyksiin.

(Lauri Haapanen)

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.