Millaisia mediaesityksiä kuolemasta sallitaan ja toivotaan?

Outi Hakolan tutkii artikkelissaan Kuolemisen mediatisaatio sitä, millaisia asioita katsojat toivovat ja odottavat hyvältä dokumentaariselta kuvauk­selta kuolemisesta. Aihetta käsitellään dokumenttielokuvan Marikan kuolema kautta ryhmähaastattelujen ja verkkokeskustelujen pohjalta. Artikkeli on julkaistu Media & viestintä -lehdessä 4/2022. Lisäksi Hakola esittelee artikkeliaan videolla.

Mitä aihetta artikkelisi käsittelee?
Kuolemaa esitetään runsaasti mediassa, mutta näihin esityksiin liittyy myös varauksia ja eettisiä kysymyksiä. Artikkelini käsittelee yleisöjen näkökulmia siihen, millaisia mediaesityksiä kuolemasta sallitaan ja toivotaan.

Mikä on artikkelisi keskeinen argumentti?
Marikan kuolema -dokumentin vastaanottotutkimus osoittaa, ettei katsojilla ole yhtä yhtenäistä näkökulmaa, miten kuolemaa ja kuolemista tulisi mediassa esittää. Mielipiteet jakautuvat pääosin kahteen leiriin, joista toinen toivoo realistisia kuvauksia ja toinen puolestaan myönteisiä kuvauksia, jotka helpottaisivat vaikeaan aiheeseen suhtautumista.

Mitä haluat artikkelillasi sanoa?
Artikkelini tutkii dokumenttiesityksiä kuolemisen prosessista. Usein kuoleman esityksiä analysoidaan fiktion tai uutismedian kautta siten, että huomio on mitä kuolemasta seuraa. Artikkelini kautta tuon esille, että dokumentaariset esitykset kuolemisesta vaikuttavat yhtä lailla ihmisten mielikuviin ja odotuksiin kuolemasta, ja erityisesti siitä, mitä he voivat odottaa omalta kuolemaltaan ja siihen valmistautumiselta. Artikkelissani tuon esille, että tällainen kuolemaa ennakoiva mediaesitys nostaa esille katsojien henkilökohtaisia ja arkisia pelkoja ja toiveita kuolemasta hyvin eri tavalla kuin sensaatiomaiset kuolemakuvaukset.

Kenen kannattaa lukea artikkelisi?
Artikkeli pyrkii puhuttelemaan monenlaisia yleisöjä. Yhtäältä se käsittelee kuoleman tematiikkaa, ja on siten kiinnostavaa luettavaa kaikille, jotka painivat joko oman tai läheistensä kuolevaisuuteen liittyvien kysymysten kanssa. Artikkeli käsittelee myös mediatisaatiota eli miten media vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja miten ihmisten asenteet vaikuttavat median esitystapoihin. Kolmanneksi artikkeli puhuttelee (kotimaisesta) dokumenttielokuvasta kiinnostuneita ja erityisesti dokumenttielokuvien vastaanotosta, mikä on vähän tutkittu alue, kiinnostuneita.

Mikä sai sinut tarttumaan tähän aiheeseen?
Kiinnostuin aiheesta alun perin, kun luin artikkelin, jonka mukaan syöpäsairaat kokivat dokumenttielokuvat kuolemasta ahdistavaksi. Heitä ei ahdistanut dokumenttien aihe, vaan käsittelytapa, jossa kuolevat kuvattiin iloisina ja hyvin voivina, mihin sairastuneet eivät kokeneet voivansa samaistua. Tämä herätti kysymyksen, kenelle ja kenen näkökulmasta nämä dokumenttielokuvat on tehty ja miten ne puhuttelevat ihmisiä.

(Lauri Haapanen)

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.