Journalismi ja totuudenmukaisuus

”Totuudenmukaisuuden tarkempi tutkimus ja selkeämpi artikulointi voisi auttaa valeuutisten, disinformaation ja relativistisen ’kaikki käy’ -ajattelun torjumisessa”, sanoo Aki Petteri Lehtinen. Hänen artikkelinsa Journalismin totuudenmukaisuus julkaistiin Media & viestintä -lehdessä 3/2020.

Mihin laajempaan ilmiöön ja keskusteluun artikkelisi liittyy?
Journalistin ohjeissa vaadittu totuudenmukaisuus tiedon hankinnassa ja välittämisessä on kyseenalaistettu yhtäältä valeuutisilla ja disinformaatiolla sekä toisaalta akateemisen tutkimuksen voimistuvissa relativistisissa suuntauksissa. Journalismin on ansaittava yleisöjensä luottamus totuudenmukaisuudella, jotta yksilöllinen ja yhteisöllinen päätöksenteko tukisi liberaalia demokratiaprosessia.

Mikä on antisi tähän keskusteluun?
Pyrin tarkentamaan hämäräksi jäänyttä totuudenmukaisuuden käsitettä filosofisin keinoin, mikä jo itsessään on journalismin etiikkaa lukuun ottamatta uusi lähestymistapa journalismin tutkimuksessa. Uusi tarkempi ja yleisöille artikuloitu käsitys totuudenmukaisesta ajankohtaistiedosta auttaisi journalismia säilyttämään autonomiansa muun informaation joukossa ja voittamaan yleisöjensä luottamuksen puolelleen.

Mikä on artikkelisi keskeinen argumentti?
Artikkelin keskeinen argumentti on, että pragmatistisen filosofian käsitteellisellä välineistöllä pystytään tarkentamaan totuudenmukaisuuden käsitettä tavalla, joka hyödyttää journalisteja ja journalismin tutkijoita alan määrittelyssä itsenäisenä ja luotettavana tietokäytäntönä.

Mitä haluat artikkelillasi sanoa?
Totuudenmukaisuuden tarkempi tutkimus ja selkeämpi artikulointi voisi auttaa valeuutisten, disinformaation ja relativistisen ”kaikki käy” -ajattelun torjumisessa. Panoksena totuudenmukaisuuden tutkimuksessa on yleisöjen luottamus aitoon ja todennettuun tietoon harhaanjohtavassa informaatiotulvassa.

Kenen kannattaa lukea artikkelisi?
Olen suunnannut artikkelin journalisteille, journalismin tutkijoille sekä kirjoittanut muihin lehtiin yleistajuisia esityksiä suurempaa yleisöä varten. Journalismi on niin tärkeä yhteiskunnallinen toimija, että sen elinvoimaisuus ja erityislaatuisuus tulisi saattaa kaikkien äänioikeutettujen tietoon ja perustella se heille rationaalisesti pitävästi.

Mikä sai sinut tarttumaan tähän aiheeseen?
Tein viestinnänfilosofisen väitöskirjani 2016 ”journalismin objektiivisuudesta” tiedonhankinnan luotettavana menetelmänä. Totuudenmukaisuutta kuitenkin vain sivusin tämän menetelmän päämääränä. Artikkelini perusajatus on siis suoraa jatkoa aiemmalle tutkimukselleni.

(Lauri Haapanen)

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.