Journalisteilla on vastuu, muttei yksinoikeutta kertoa yritystoiminnan epäkohdista

Artikkelissaan Uutismediat vastuuttoman yritystoiminnan esiintuojina tutkija Meri-Maaria Frig tarkastelee uutismedian roolia yrityksiin liittyvien epäkohtien paljastamisessa ja selvittämisessä. Frig analysoi tutkimuksessaan vastuuttomasta yritystoiminnasta kertovia journalistisia juttuja sekä aihetta koskevia sosiaalisen median julkaisuja. Artikkeli on julkaistu Media & viestintä -lehdessä 1/2023.

Mihin laajempaan ilmiöön ja keskusteluun artikkelisi liittyy? 
Vastuullisuudesta kirjoitetaan yhä enemmän sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa, kuten myös tutkimuskirjallisuudessa. Artikkelini tarkastelee vastuullisuuskeskusteluja journalismin näkökulmasta, keskittyen erityisesti siihen, miten viestit vastuuttomasta yritystoiminnasta liikkuvat perinteisen median ja sosiaalisen median rajapinnoilla.

Mikä on antisi tähän keskusteluun?
Analyysini osoittaa, miten pienet ja isot yritysvastuukohut uutismedioissa ovat saaneet alkunsa aikana, jolloin yritysten vastuullisuus ja vastuuttomuus on herättänyt keskustelua, samalla kun sosiaalisen median vaikuttajat ja kuluttajat haastavat uutismedian roolia keskeisenä yritysvastuun portinvartijana.

Mikä on artikkelisi keskeinen argumentti?
Yritysvastuukohut usein syntyvät erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden yhteistyönä, mutta yritystoiminnan vaikutuksista raportointiin liittyy myös jännitteitä eri tiedontuottajien välillä. Esimerkiksi sosiaalisen median vaikuttajat voivat tuoda esiin epäkohtia ja nostaa keskusteluun uusia vastuullisuusaiheita. Näin he arvioivat samalla myös mediayhtiöiden yhteiskuntavastuuta.

Mitä haluat artikkelillasi sanoa?
Monenlaiset journalistit ja tiedontuottajat, kuten kansalaisjärjestöt ja vastuullisuusvaikuttajat, nostavat esiin keskusteluja yritystoiminnan vastuullisuudesta niin uutismedioissa kuin sosiaalisessa mediassa. Samalla toimittajat myös seuraavat työssään aktiivisesti sosiaalisen median keskusteluja. Uutismedioilla on kuitenkin erityinen rooli varmentaa verkossa leviäviä puheita ja tehdä kohuista yhteiskunnallisesti merkittäviä. 

Kenen kannattaa lukea artikkelisi?
Yritysvastuuta tutkivien toimittajien, tutkijoiden, ja opiskelijoiden sekä yleisesti vastuullisuusviestinnästä kiinnostuneiden.

Mikä sai sinut tarttumaan tähän aiheeseen?
Tutkimus on osa laajempaa tutkimushanketta, missä selvitämme median ja yritysvastuun suhdetta. Hankkeen rahoittaa Liikesivistysrahasto ja Media-alan tutkimussäätiö.

(Ville Manninen)

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.