Saavatko lapsen kasvot näkyä blogipostauksissa?

Lasten kasvojen näkyminen on iso valinta, jonka lapsistaan bloggaavat vanhemmat joutuvat tekemään. Saara-Maija Kallion artikkeli Lasten kaupalliset kasvot tuo sharenting-tutkimukseen uuden näkökulman keskittyessään lasten kasvojen merkityksellistämiseen osana nk. promootiokulttuuria. ”Paradoksaalisuus on sharenting-ilmiön ydintä: vanhemman tehtävä on suojata lasta verkon vaaroilta, mutta kertoakseen itsestään vanhempana muille vanhemmille hän riskeeraa lapsen yksityisyyden.” Artikkeli on julkaistu Media & viestintä -lehden numerossa 3/2021.

Mihin laajempaan ilmiöön ja keskusteluun artikkelisi liittyy?
Sharenting-ilmiötä (sharing + parenting) käsittelevä artikkelini liittyy keskusteluun lasten edusta ja yksityisyydestä digitalisaation ja mediatisaation keskellä. Toisaalta artikkelini liittyy keskusteluun promootiokulttuuristamme, jossa kasvokuvilla ja lapsuuden viattomuudella on suurta kaupallista arvoa, myös sosiaalisessa mediassa.

Mikä on antisi tähän keskusteluun?
Artikkelini valottaa sitä, miten bloggaajaäidit merkityksellistävät lastensa kasvokuvia kaupallisen yhteistyön kontekstissa. Artikkelini osoittaa, että lasten kasvokuvat ovat blogibrändeille hyvin arvokkaita ja että lasten yksityisyyden pohtiminen kytkeytyy muun muassa lasten kasvojen muutokseen ja mahdollisuuteen kontrolloida tunnistettavia kasvokuvia erilaisilla somealustoilla.

Mikä on artikkelisi keskeinen argumentti?
Artikkelini keskeinen argumentti on, että bloggaajaäitien blogibrändien kaupallisissa yhteistöissä hyödynnetään lasten representaatioiden kantamia merkityksiä kaupallisiin käyttötarkoituksiin.

Mitä haluat artikkelillasi sanoa?
On tärkeää pohtia, millaista lapsiin liittyvää kuvastoa sosiaalisen median alustoilla halutaan tuottaa ja ylläpitää sekä tarjota yritysten käyttöön. Lisäksi on tärkeää huomioida, että lasten representaatiot viestivät kuluttajuudesta, identiteeteistä ja ideologioista, mutta eivät välttämättä lasten omilla ehdoilla: digitaalisen jalanjäljen lisäksi tällaisella ideologisella jalanjäljellä voi olla vaikutuksia lapsiin.

Kenen kannattaa lukea artikkelisi?
Toivoisin että artikkelin löytäisivät vanhemmat, somevaikuttajat, mediakasvattajat, opettajat ja monet muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tahot.

Mikä sai sinut tarttumaan tähän aiheeseen?
Kirjoitin sharenting-ilmiöstä journalismikoulutuksen aikana kolumnin ja ilmiö tuli myös graduni aiheeksi. Kansainvälisesti ilmiötä on tutkittu paljonkin, mutta Suomessa vaikuttaisi olevan tarvetta suomenkieliselle, yhteiskuntatieteelliselle sharenting-tutkimukselle. Olen aikaisemmalta koulutukseltani graafinen suunnittelija ja työskennellyt markkinointiosastolla, joten väitöskirjatutkijana visuaalisen kulttuurin tutkimus ja kriittinen näkökulma promootioon ovat olleet minulle luonnollisia askelia.

(Lauri Haapanen)

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.