Media & viestintä hakee uutta päätoimittajaa ja toimitussihteeriä

Media & viestintä etsii uutta päätoimittajaa ja toimitussihteeriä vuoden 2019 alusta. Molemmat tehtävät ovat kahden vuoden mittaiset yhden vuoden lisäoptiolla (2+1).

Media & viestintä on kotimainen tiedejulkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Lehti  julkaisee myös videoabstrakteja ja blogikirjoituksia verkkosivuillaan www.mediaviestinta.fi. Lehti ilmestyy avoimena verkossa osoitteessa journal.fi/mediaviestinta. Lehteä kustantaa Media- ja viestintätieteellinen seura MEVI ry. Media & viestintä on keskeinen ja arvostettu lehti alallaan. Selkeä tunnustus sen korkeasta tasosta on se, että lehti noussee tänä vuonna Julkaisufoorumin luokituksessa tasolle 2.

Päätoimittaja vastaa lehden toimitustyöstä. Tähän kuuluu lehteen tarjottujen artikkelien arviointi ja kommentointi, toimituskunnan kokousten vetäminen, teemanumeroiden ideointi, pääkirjoitusten laatiminen ja ajoittain lehden tapahtumien organisointi. Päätoimittajan tehtävästä maksetaan pieni palkkio. Päätoimittajalta vaaditaan tohtorintutkinto. Päätoimittajan tehtävään voi hakea myös työparina.

Toimitussihteerin tehtäviin kuuluvat artikkelien kommentointi ja oikoluku, toimitustyön organisointi ja tehtävien delegointi, yhteydenpito kirjoittajiin, refereeprosessista huolehtiminen sekä Media & viestinnän blogin ja sosiaalisen median kanavien päivittäminen. Toimitussihteeri osallistuu myös kotimaisen tiedejulkaisemisen kehittämiseen. Toimitussihteerille maksetaan työstä vuosittain 5000 euron palkkio. Toimitussihteerin tehtävään hakevilta toivotaan kokemusta median- ja viestinnäntutkimuksen parissa työskentelystä sekä tieteellisestä kirjoittamisesta.

Mikäli kiinnostuit päätoimittajan tai toimitussihteerin tehtävästä, lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen mevi.sihteeri@gmail.com 1.10.2018 mennessä. Kuvaile hakemuksessa kokemustasi tieteellisestä kirjoittamisesta ja tieteellisestä julkaisutoiminnasta. Kerro myös miten kehittäisit lehden toimintaa, mikäli sinut valitaan tehtävään. Liitä hakemukseen mukaan ansioluettelo. MEVI ry:n hallitus valitsee päätoimittajan. Uusi päätoimittaja puolestaan tekee valinnan toimitussihteeristä, sillä heidän tulee olla toimiva työpari.