Media & viestinnälle uudet päätoimittajat ja toimitussihteeri

Media & viestintä -lehti saa vuoden 2022 alusta uuden toimituksen. Päätoimittajan tehtävän jakavat Mats Bergman ja Saila Poutiainen, jotka ovat molemmat lehden nykyisen toimituskunnan jäseniä. Samalla päätoimittajuus siirtyy Tampereen yliopiston kaksikolta Helsingin yliopiston kaksikolle.

Mats Bergman työskentelee tällä hetkellä apulaisprofessorina Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa.

”Tavoitteena on jatkaa edeltäjien viitoittamalla, laadukkaalla tiellä. Media & viestintä on keskeinen julkaisukanava, jonka tulee palvella suomalaisen viestinnän tutkimuksen kenttää koko sen moninaisuudessa”, Bergman sanoo.

Saila Poutiainen puolestaan työskentelee yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa, jossa hän opettaa pääasiassa kulttuurienvälistä ja interpersonaalista viestintää. Tutkimuksessaan Poutiainen on perehtynyt erityisesti viestinnän etnografiaan ja interpersonaaliseen viestintään.

”Koska olen ollut toimituskunnassa mukana jo kolme vuotta, tiedossa on sekä tuttua työtä että uutta opeteltavaa. Vähintään tavoitteena on lehden tieteellisen tason säilyttäminen. Siinä toimituskunnankin työllä on tärkeä ja toimiva rooli”, Poutiainen sanoo.

Lehden toimitussihteeriksi on valittu Niina Oisalo, joka viimeistelee parhaillaan väitöskirjaansa Turun yliopistoon, mediatutkimuksen oppiaineeseen. Kulttuurisen muistin ja dokumentaarisen elokuvan tutkimusta risteyttävän väikkärin aiheena ovat muistamisen esteettis-poliittiset käytännöt 2000-luvun pohjoismaisessa dokumenttielokuvassa.

Media- ja viestintätieteellisen seuran hallitus teki valinnat kokouksessaan 25.10.2021. Toimituksen kausi on kaksivuotinen.

(Lauri Haapanen)

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.