Läpinäkyvyys on tärkeää algoritmien ja datan hyödyntämisessä

Toimittajien suhtautuminen datan ja algoritmien hyödyntämiseen journalismissa on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana epäilevästä innostuneeksi. ”Tässä innostuksen puuskassa on kuitenkin tärkeää, että journalismi tekee läpinäkyväksi datan valintaan ja sen algoritmiseen käyttöön liittyviä päämääriään ja arvojaan”, kertoo Lauri Haapanen. Hän on kirjoittanut yhdessä Henrik Rydenfeltin ja Tuukka Lehtiniemien kanssa artikkelin Dataa näkyvissä, jossa esitellään ratkaisuja läpinäkyvyyskäytännöiksi. Artikkeli on julkaistu Media & viestinnän numerossa 2/2021 osana Dataistunut media -teemaa.

Mihin laajempaan keskusteluun artikkelinne liittyy?
Käsittelemme artikkelissamme läpinäkyvyyttä, jota on esitetty keinoksi ylläpitää ja kasvattaa luottamusta journalistista työtä ja sen tuotteita kohtaan interaktiivisessa media- ja viestintäympäristössä.

Mikä on antinne tähän keskusteluun?
Tarkastelemme läpinäkyvyyden roolia dataa ja algoritmeja sekä journalismia koskevassa keskustelussa. Erittelemme sekä vakiintuneita että uusia tapoja tehdä journalistisia prosesseja läpinäkyvämmiksi.

Mikä on artikkelinne keskeinen argumentti?
Artikkelin alussa erittelemme datan ja algoritmien journalistisia käyttötapoja (sivut 5-8). Tämän jälkeen esitämme, miten aiemmassa tutkimuksessa esille tuodut läpinäkyvyyden toteuttamisen keinot journalismissa (sivu 12, Taulukko 2) voisivat toteutua niin, että ne valaisisivat näitä käyttötapoja yleisölle ymmärrettävällä tavalla (sivu 14, Taulukko 3).

Mitä haluatte artikkelillanne sanoa?
Journalismin ympärillä käydyssä akateemisessa ja julkisessa keskustelussa läpinäkyvyyttä on esitetty keinona ennen kaikkea luottamuksen ylläpitämiseen ja kasvattamiseen, joskin voimakkaitakin epäilyjä on esitetty siitä, missä määrin se todella pystyy näiden päämäärien saavuttamisessa auttamaan.

Näitä tarkoituksia palvellakseen läpinäkyvyyden toteuttamisen tapojen on kuitenkin lisättävä todellista ymmärrystä ja tarjottava aitoa informaatiota. Pelkkien teknisten ja rutiininomaisten merkintöjen toteuttaminen ei vielä ole todellista läpinäkyvyyttä.

Edelleen, mikäli journalismi kykenee valottamaan hyödyllisellä tavalla omaa datankäyttöään, se kertoo samalla datafioituneesta maailmasta – siitä, miten datan käyttö ja algoritmit tällä hetkellä muovaavat ja ohjaavat maailmaa.

Mikä sai teidät tarttumaan tähän aiheeseen?
Artikkeli on osa Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamaa hankettamme ”Kohdennettua journalismia?”, jossa tarkastelemme sitä, miten suomalaismediat hyödyntävät − ja voisivat hyödyntää − käyttäjädataa sekä algoritmisia työkaluja sisällön jakeluun, suositteluun ja kohdentamiseen.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.