Paperittomat käyttävät nettiä ja somea – jopa aktiivisemmin kuin kantaväestö

Paperittomat maahanmuuttajat käyttävät internetiä ja sosiaalista media paljon – joskus jopa aktiivisemmin kuin kantaväestö. He ovat kuitenkin huhujen ja väärän informaation varassa, koska viranomaisten virallinen viestintä ei tarvoita heitä, todetaan Jussi S. Jauhiaisen ja Miriam Tedeschin kirjoittamassa artikkelissa Paperittomien maahanmuuttajien digitaaliset kuilut Suomessa, joka on julkaistu Media & viestintä -lehdessä 2/2022.

Mihin laajempaan ilmiöön artikkenne liittyy?
Paperittomien maahanmuuttajien eli ilman laillista oikeutta Suomessa asuvien asemaan tai elämään Suomessa.

Mikä on antinne tähän keskusteluun?
Paperittomat ovat aktiivisia internetin ja sosiaalisen median käyttäjiä Suomessa. Lähes kaikki heistä käyttävät internetiä ja sosiaalista mediaa. Kansainvälinen keskustelu aiheesta nojautuu tutkimuksiin, joita tehtiin 5–10 vuotta sitten. Monet niiden johtopäätöksistä eivät enää sovellu nykypäivään, koska älykännykköjen ja sovellusten käyttö on nykyään paljon yleisempää paperittomien ja turvapaikanhakijoiden keskuudessa.

Mikä on artikkelinne keskeinen argumentti?
Epäviralliseen muuttoliikkeeseen kuuluu nykyään kiinteästi internetin ja sosiaalisen media käyttö. Moni paperiton käytti internetiä ja sosiaalista mediaa aiemmassa kotimaassaan matkan valmisteluun, ja monilla käyttö yleistyi siirryttäessä lähtömaasta Suomeen. Matkan seurauksena entistä useampi muuttaja siis oppii käyttämään ja käyttää internetiä ja sosiaalista mediaa paljon – joskus jopa aktiivisemmin kuin kantaväestö. Digitaaliset kuilut (laitteiden omistaminen, pääsy nettiin, käytön osaaminen) ovat oleellisesti kaventuneet, mutta käytön vaikutukset eivät ole kaikille samoja.

Mitä haluatte artikkelillanne sanoa?
Paperittomat ovat usein sosiaalisessa mediassa liikkuvien huhujen ja väärän informaation varassa, koska viranomaisten virallinen viestintä ei tarvoita heitä. Viranomaisten tulee tarjota paperittomille oikeaa tietoa internetin ja sosiaalisen median välityksellä, ja selkeästi kirjoitettuna paperittomien käyttämillä kielillä.

Kenen kannattaa lukea artikkelinne?
Henkilön, jota kiinnostaa internetin ja sosiaalisen median käyttö ja/tai suomalaisen yhteiskunnan marginaalissa elävien paperittomien maahanmuuttajien arkipäivä ja viestintä.

Mikä sai teidät tarttumaan tähän aiheeseen?
Paperittomia on Suomessa tuhansia, mutta heitä on tutkittu kovin vähän. Aiemmin ole tutkittu heidän internetin ja sosiaalsien median käyttöään, vaikka se on keskeistä heidän arkipäivässään.

(Lauri Haapanen)

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.