Mevi ry myöntää stipendejä ansiokkaille opinnäytteille

Mevi ry myöntää 1–3 kappaletta 300 euron arvoisia tutkielmastipendejä ansiokkaiden maisterintutkielmien ja ylempien ammattikorkeakoulututkielmien tekijöille. Stipendi on suunnattu Mevi ry:n yhteisöjäsenten opiskelijoille. 

Stipendillä yhdistys haluaa rohkaista tekemään median ja viestinnän tutkimuksen alaa edistävää, keskustelua herättävää ja kiinnostavaa tutkimusta sekä nostaa esiin opinnäytetöitä ja niiden tekijöitä. Valinnan tutkielmastipendien saajista tekee Mevi ry:n hallitus.

Tutkielmastipendin jakoperusteet:

 • Työ edistää ajankohtaista media- ja viestintätieteellistä keskustelua.
 • Työ on oivaltava ja tieteellisesti, ammatillisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävä.
 • Tekstistä näkyy syvällinen ymmärrys, huolellisuus ja tekijän paneutuminen aiheeseen ja näkökulmaan. Tutkielma on hallittu, ehjä ja taitavasti rajattu kokonaisuus.
 • Työ on hyväksytty suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteeksi 1.1.–31.12.2023 välisenä aikana.
 • Työ on kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 • Työ on hyväksytty vähintään arvolauseella 4 (tai vastaava).

Näin haet stipendiä:

 • Vuoden 2024 tutkielmastipendin hakuaika päättyy su 18.2.2024.
 • Tutkielmastipendiä haetaan sähköisellä hakulomakkeella.
  • Lomakkeelle täytetään tarvittavat yhteystiedot, opinnäytetyön tekijä- ja tunnistetiedot ja lisätään tutkielman tiivistelmä sekä sanallinen perustelu (enintään 500 merkkiä) työn sopivuudesta stipendin saajaksi.
  • Ehdolle asetettu työ toimitetaan joko sähköisen lomakkeen liitetiedostona tai linkkinä työn julkaistuun muotoon verkossa (esim. yliopiston julkaisujärjestelmä).
 • Työn voi asettaa ehdolle opinnäytetyön ohjaaja tai oppiaineen vastuuhenkilö, kuitenkin yksinomaan tekijän suostumuksella.
 • Linkki lomakkeeseen: https://forms.office.com/e/MfCsgKaxcX

Myönnetyt stipendit julkistetaan vuosittain. Stipendien saajia juhlistetaan Median ja viestinnän tutkimuksen päivillä, jotka järjestetään joka toinen vuosi. Seuraavat Mevi-päivät pidetään Tampereella 12.–13.4.2024. 

Lisätietoja: Veera Ehrlén, Mevi ry:n varapuheenjohtaja, veera.ehrlen(at)jyu.fi

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.