Mevi ry palkitsee kaksi alan ansiokasta opinnäytetyötä

Mevi ry:n hallitus on päättänyt palkita kaksi ansiokasta opinnäytetyötä, jotka täyttävät yhdistyksen asettamat tutkielmastipendin jakoperusteet. Mevi ry:n yhteisöjäsenet saivat asettaa ehdolle töille, jotka on hyväksytty suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteeksi 1.1.–31.12.2023 välisenä aikana. Vuoden 2024 stipendin saavat Eevi Heikkinen Jyväskylän yliopistossa tehdystä pro gradu -tutkielmastaan ”Työ, jota ei ole olemassa” – Featurejutun editointiprosessi Kuukausiliitteessä  ja Annika Nyman-Paajanen Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa tehdystä YAMK-opinnäytetyöstään Organisaation viestinnän kehittäminen viestintästrategian avulla. Stipendiaatit palkitaan 13.4. Mevi-päivillä Tampereella.

Stipendiraati perustelee Heikkisen pro gradu -tutkielman palkitsemista sillä, että tutkielma kuvaa ja tekee näkyväksi editointia eli sellaista journalistista työtä, jonka merkityksestä tutkijoilla tai yleisöllä ei juuri ole käsitystä mutta jonka merkitys etenkin feature-journalismissa on suuri. Raati katsoo, että Heikkisen työssä on rohkea valinta keskittyä vain yhden jutun editointiprosessiin, mutta pitää valintaa onnistuneena: aineiston analyysi on huolellista ja tulokset perusteluja, minkä ansiosta tehdyt päätelmät nousevat yksittäisen juttuprosessin yläpuolelle. Lisäksi raati pitää Heikkisen menetelmävalintaa toimivana, sillä Heikkinen onnistuu tekstianalyysin pohjalta saamaan haastatteluihin syvyyttä ja tuottamaan uutta tietoa sekä editoinnista että feature-journalismin säännöistä.

Stipendiraati perustelee Nyman-Paajasen YAMK-opinnäytetyön palkitsemista sillä, että työ osoittaa, miten vahva teoreettinen tausta palvelee käytännön toimeksiantoa organisaation viestintästrategian kehittämiseksi. Raati katsoo, että Nyman-Paajanen kontekstoi kehittämistehtävän esimerkillisesti osaksi viestinnän kenttää ja esittelee tehtävän kannalta keskeiset käsitteet. Nyman-Paajasen työ osoittaa, että vahva teoreettisen puolen hallinta palvelee myös käytännön tehtävää: työssä tuotettu organisaation viestintästrategia on raadin näkemyksen mukaan huolellinen ja perusteltu.

Kun palkinto jaetaan nyt ensimmäisen kerran, ehdolle tuli myös yksi työ, joka on valmistunut jo loppuvuodesta 2022. Koska työ on ansiokas, raati haluaa nostaa sen esiin antamalla sille kunniamaininnan. Kunniamaininnan saa Rasmus Kyllönen Helsingin yliopistossa tehdystä pro gradu -tutkielmastaan Locating the audience : Discursive formations of childhood as articulated by Finnish children’s news producers. Stipendiraati perustelee kunniamainintaa sillä, että Kyllösen työ käsittelee vähän tutkittua aihetta, jota ei välttämättä osata arvostaa journalismin tekijöiden, tutkijoiden eikä suuren yleisönkään parissa – siitä huolimatta, että kaikilla on yhteinen huoli tulevaisuuden lukijoista. Onnistuneiden teoriavalintojen ansiosta Kyllösen työ luo raadin näkemyksen mukaan kiinnostavan kuvan siitä, miten yhteiskunnan ja journalismin (kaupalliset) tavoitteet yhdistyvät lapsille suunnatuissa uutisissa. Työ tarjoaa näin välineitä arvioida lapsille suunnattuja uutisia myös kriittisesti ja pohtia niiden yhteiskunnallista merkitystä, kuten sitä, keitä uutiset sulkevat ulkopuolelle.

Onnittelut vuoden 2024 palkituille! 

Mevi ry jakaa vuosittain stipendejä ansiokkaille alan opinnäytetöille. Mevi ry:n yhteisöjäsenet saavat asettaa ehdolle töitä, jotka on hyväksytty suomalaisissa korkeakouluissa ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteiksi. Jakoperusteena arvostetaan oivaltavaa ja merkittävää keskustelunavausta ajankohtaisesta median ja viestinnän kentän aiheesta. Vuonna 2024 valmistuvia opinnäytteitä saa seuraavan kerran ehdottaa palkittavaksi alkuvuodesta 2025. Tästä tiedotetaan yhteisöjäsenille erikseen.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.