Päätoimittajat haluavat lisätä toimitusten etnistä monimuotoisuutta, mutta käytännön toimet jäävät ohuiksi

Haastatellessaan kymmentä suomalaista päätoimittajaa Reetta Nousiainen ja kumppanit huomasivat, että päätoimittajat kokivat toimitusten etnisen diversiteetin vahvistamisen tavoiteltavaksi mutta hankalasti toteutettavaksi. Päätoimittajat kokivat, että Suomeen tulleiden toimittajien puutteellinen kielitaito, suomalaisen koulutuksen ja toimituskulttuurien puutteellinen tuntemus sekä toimitusten rajalliset resurssit ja yksilökeskeiset toimintatavat hankaloittavat etnisen diversiteetin vahvistamista. Käytännössä monimuotoisuuden edistäminen oli jätetty sen varaan, että tilanne muuttuu hiljalleen ajan myötä. Reetta Nousiaisen, Laura Ahvan ja Kari Koljosen artikkeli Aika parantaa? on julkaistu Media ja viestintä -lehdessä 1/24.

Mihin laajempaan ilmiöön ja keskusteluun artikkelinne liittyy?

Artikkelimme liittyy laajasti katsottuna toimitusten edustavuuteen eli siihen, miten monipuolisesti toimittajien taustat heijastelevat kaikkien kansalaisten taustoja. Lähestymme monimuotoisuuden teemaa etnisyyden näkökulmasta.

Mikä on antinne tähän keskusteluun?

Tutkimuksellamme selvitimme sitä, miten suomalaiset päätoimittajat suhtautuvat etniseen monimuotoisuuteen. Haastattelimme kymmentä suomalaista päätoimittajaa, ja saimme selville, että etnisen diversiteetin vahvistaminen on suomalaisissa toimituksissa tavoiteltavaa, mutta käytännössä hankalaa.

Mikä on artikkelinne keskeinen argumentti? 

Haastattelemamme päätoimittajat haluavat edistää toimitustensa etnistä monimuotoisuutta, mutta toimituksilta tuntuu puuttuvan keinoja toteuttaa tämä tavoite. Vaikuttaa siltä, että monimuotoisuus on tärkeää periaatteellisesti, mutta käytännössä sen edistäminen on jätetty sen varaan, että tilanne muuttuu vähitellen, ajan myötä.

Mitä haluatte artikkelillanne sanoa?

Haluamme herättää kysymyksen, miksi etnistä monimuotoisuutta ei aktiivisesti edistetä toimituksissa, jos se koetaan niin tärkeäksi asiaksi kuin haastatteluissa kerrottiin.

Kenen kannattaa lukea artikkelinne?

Kaikkien niiden, jotka ovat kiinnostuneita siitä, keiden ääni kuuluu yhteiskunnassa. Artikkeli avaa myös sitä, millaisia esteitä maahanmuuttajataustaisten journalistien työskentelylle on suomalaisissa toimituksissa.

Mikä sai teidät tarttumaan tähän aiheeseen? 

Suomessa keskustelu toimitusten etnisestä monimuotoisuudesta on alkanut vasta hiljattain ja tuntui tärkeältä selvittää asenteita Suomen kontekstissa myös tutkimuksen keinoin. Maailmallahan keskustelua on käyty pitkään, Suomi tulee tässä asiassa vähän jälkijunassa.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.