Media & viestintä sai Tiedettä suomeksi -palkinnon

Median- ja viestinnäntutkimuksen seuran Mevin julkaisema Media & viestintä -lehti on saanut Helsingin Sanomain Säätiön Tiedettä suomeksi -palkinnon. Lehden saaman palkinnon arvo on 15 000 euroa.

”Lehti on tehnyt uraauurtavaa työtä median- ja viestinnäntutkimuksen suomenkielisenä julkaisijana”, perusteli professori Pirjo Hiidenmaa, säätiön tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja, Päivälehden museossa 21. syyskuuta järjestetyssä tilaisuudessa. ”Pätevätkään kirjoittajat eivät voi julkaista tutkimuksiaan suomeksi, jos ei ole alustaa, jossa julkaista, ja lukijakuntaa, jonka tällainen lehti pystyy kokoamaan.”

Helsingin Sanomain Säätiö jakoi ensimmäistä kertaa jaettavan Tiedettä suomeksi -palkintonsa kolmen saajan kesken. Kaksi muuta palkittua olivat Riku Neuvonen kirjallaan Sananvapauden historia Suomessa (Gaudeamus 2018) sekä Minna Horowitz, Hannu Nieminen ja työryhmä teoksellaan Viestintä kuuluu kaikille. Kansalaisten viestinnälliset oikeudet ja mahdollisuudet Suomessa (Gaudeamus 2019). Näiden palkintojen suuruus oli 5 000 euroa.

Palkitut valittiin 32 ehdotuksen joukosta. Kilpailun esiraatiin kuuluivat säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, professori Pirjo Hiidenmaa (pj.), maantieteen professori emeritus ja Suomen tietokirjailijat ry:n puheenjohtaja Markku Löytönen, Jyväskylän yliopiston journalistiikan oppiaineen yliopistonlehtori ja Mevin tiedotusvastava Lauri Haapanen sekä säätiön yliasiamies Ulla Koski. Lopullisen valinnan teki säätiön hallitus.

Seuraavan kerran Tiedettä suomeksi -palkinto myönnetään vuonna 2022, jolloin palkitaan taho, joka on julkaissut median tai viestinnän alaa käsittelevää tutkimusta suomeksi tai on muuten edistänyt alan suomenkielistä julkaisemista vuosina 2020–2021. Palkinnon suuruus on 25 000, ja se voidaan jakaa korkeintaan kolmen saajan kesken.

Lue lisää: HS Säätiö: Tiedettä suomeksi -palkinto kolmelle

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.