Yle toteutti DDR:n imagopolitiikkaa

Artikkelissa Sehr Geehrter Kollege, Lieber Freund! Laura Saarenmaa tarkastelee Itä-Saksan yhteydenpitoa Yleisradioon vuosina 1966–1990. ”Yhteistyö perustui sopimuksiin, jotka velvoittivat osapuolet yhteistyöhön siinäkin vaiheessa, kun poliittinen paine yhteistyöhön oli Suomen osalta jo hellittänyt. Yhteistyön kautta Ylen voi nähdä osallistuneen DDR:n kulttuuri- ja historiapoliittisten intressien edistämiseen.” Artikkeli on julkaistu Media & viestintä -lehdessä 1/2021, ja se on osa Tiedon politiikat -teemanumeroa.

1. Mihin laajempaan keskusteluun artikkelisi liittyy?
Poliittisen historian näkökulma ja suhteet Neuvostoliittoon ovat dominoineet suomalaista kylmän sodan historiankirjoitusta. Itä-Saksan osalta tutkimushuomion kohteena ovat Suomessa olleet poliittisten puolueiden ja eliitin suhteet Itä-Saksaan. Tässä artikkelissa tuon esiin DDR:n Yleisradioon ja Suomen televisioon kohdistamaa mielenkiintoa.

2. Mikä on antisi tähän keskusteluun?
Käsittelemäni arkistoaineistot osoittavat, että televisio oli tärkeä osa DDR:n Suomessa harjoittaman vaikuttamispolitiikan keinovalikoimaa. Artikkelin teoreettisena antina on Latourin, Callonin ja Lawn kehittelemän, teknologiatutkimuksessa ahkerasti sovelletun toimijaverkkoteorian (Actor Network Theory) soveltaminen yleisradion mediahistorialliseen tutkimukseen. Toimijaverkkoteoria tarjoaa reitin tarkastella historialliselta lähdearvoltaan kyseenalaisia tekstejä poliittisen historian kirjoitukselle vaihtoehtoisesta näkökulmasta. 

3. Mikä on artikkelisi keskeinen argumentti?
Aineistoni osoittavat Yleisradion ja DDR:n välisen televisioyhteistyön olleen pitkäjänteistä ja perustuneen yksityiskohtaisiin, molempia osapuolia velvoittaviin sopimuksiin. Sopimukset velvoittivat osapuolet yhteistyöhön ja loivat pysyvät rakenteet toiminnalle siinäkin vaiheessa, kun poliittinen paine yhteistyöhön oli (Suomen osalta) jo hellittänyt. Sopimusten mukaisten yhteistyöhankkeiden kautta Yleisradion voi nähdä osallistuneen DDR:n kulttuuri- ja historiapoliittisten intressien edistämiseen.

4. Kenen kannattaa lukea artikkelisi?
Artikkelini on kiinnostavaa luettavaa kaikille kylmän sodan mediakulttuurista ja Yleisradion historiasta kiinnostuneille. 

5. Mikä sai sinut tarttumaan tähän aiheeseen?
Artikkeli kytkeytyy laajempaan, DDR:n suhteita Pohjoismaissa käsittelevään Transborder Television. Scandinavia and the GDR in the 1970s -tutkimushankkeeseen. 

(Lauri Haapanen)

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.